Inwestycje

Bezpieczne przejścia dla zwierząt na linii Poznań – Szczecin

PKP Polskie Linie Kolejowe, modernizując linię kolejową Poznań – Szczecin, pamiętały o utworzeniu blisko stu bezpiecznych przejść dla ssaków, gadów i płazów. Regularnie korzystają z nich sarny, jelenie, wydry, traszki, lisy, a nawet wilki.

Fot. Iwona Kriger / PKP PLK
Fot. Iwona Kriger / PKP PLK

Na linii PoznańSzczecin wykonawca prac przebudował ponad 30 mostów, wiaduktów i przepustów, by trasę kolejową mogły bezpiecznie pokonać zwierzęta. W ramach inwestycji przybędzie kolejnych ok. 60 obiektów.

Wśród nich są m.in. mosty na Warcie, Noteci, Drawie, Bukówce i Mierzęckiej Strudze. Wilki, wydry, żółwie błotne, żmije zygzakowate, traszki grzebieniaste mogą skakać, przebiegać i pełzać bezpiecznie szczególnie na obszarach Natura 2000, przez które prowadzi kolejowa trasa. To Puszcza Notecka, Uroczyska Puszczy Drawskiej, Lasy Bierzwnickie, Lasy Puszczy nad Drawą, Puszcza Drawska.

Aby dzikie zwierzęta mogły bezpiecznie przekraczać tory kolejowe, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawdzają ścieżki wędrówek zwierząt i zlecają odpowiednie realizacje przejść nad lub pod torami. Kolejowe mosty i przepusty także na trasie PoznańSzczecin są wyposażane w specjalne półki. Przy niektórych mostach są pozostawione pasy terenu, które pozwolą bezpiecznie przejść pod torami obok rzek dużym ssakom: sarnom, wilkom, dzikom, lisom – jak np. na moście na Warcie.

Nowe tory pod nadzorem przyrodniczym

Wykonawca realizuje prace na torach między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim pod nadzorem przyrodniczym. Polega on m.in. na kontroli terenu pod kątem występowania gatunków chronionych oraz określeniu, a także zapobieganiu zagrożeniom. PKP PLK monitoruje budowy pod względem bezpieczeństwa zwierząt.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”.

Zwierzęta przy liniach kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach monitorowania oddziaływania linii kolejowych na środowisko montują w pobliżu linii kolejowych specjalne fotopułapki. Obserwacje z kamer, a także analizy nagrań wskazują, że tory nie stanowią problemu dla większości zwierząt. Zwierzęta korzystają z przygotowanych udogodnień. Takie zachowania można zaobserwować na FILMIE. Jelenie, sarny, lisy czy zające wykorzystują przygotowane specjalnie przejścia pod torami, a płazy specjalne półki na mostach i przepustach.

Rocznie w obrębie linii kolejowych można zaobserwować około 16 tysięcy śladów obecności dzikich zwierząt. Badania terenowe, wykorzystanie kamer i fotopułapek pozwalają poznać otoczenia linii kolejowych i zwyczaje zwierząt. Cześć zwierząt migruje z młodymi, które w przyszłości mogą korzystać z tych samych ścieżek, a także szlaków.

Dodaj komentarz