Aktualności Inwestycje

CPK czyli, co robimy


Konsultacje celowo rozpoczęliśmy już na wstępnym etapie przygotowań do projektowania i budowy CPK. Naszym celem jest weryfikacja założeń koncepcyjnych CPK, uzgodnienie ich z potrzebami przyszłych użytkowników, a następnie wprowadzenie korekt.

Definicja portu lotniczego.
Czyli, jak to zrobiliśmy

Brief strategiczny jest wynikiem uzgodnień definicji portu lotniczego z partnerami branżowymi inwestycji. W kwietniu br. zwróciliśmy się z pytaniem o zdefiniowanie elementów infrastruktury na bardzo dużym poziomie ogólności, potrzebnej tym podmiotom do prowadzenia operacji na nowym lotnisku.
Przedstawiliśmy wtedy definicję portu lotniczego w ramach Programu CPK, czyli wstępny układ elementów infrastruktury Portu Lotniczego Solidarność (części lotniskowej CPK). Został w niej uwzględniony m.in. zakładany układ dróg startowych (dwóch w ramach etapu pierwszego – na 45 mln pasażerów rocznie) oraz czterech dróg startowych w układzie docelowym – w ramach etapowania inwestycji.

Pokazaliśmy zakładany układ dróg kołowania, płyt postojowych, terminali (pasażerskich, cargo i general aviation), stacji kolejowej zintegrowanej z terminalem pasażerskim, parkingów i dróg wewnętrznych. Definicja portu lotniczego uwzględnia też m.in. infrastrukturę utrzymania technicznego, paliwową, odladzania samolotów, Lotniskowej Straży Pożarnej, utrzymania pojazdów, a także przyłącza energetyczne, gazowe, kanalizacyjne itd.
Już wtedy wpłynęło ponad tysiąc uwag i propozycji dotyczących infrastruktury planowanego lotniska, m.in. obsługi samolotów, pasażerskiej, bagażowej, cargo, zaplecza technicznego itd. W efekcie określiliśmy wówczas 125 głównych elementów infrastruktury CPK. Każdy z nich został opisany pod kątem podstawowych parametrów. Ten opis stał się podstawą do briefu strategicznego, który jest aktualnie konsultowany z partnerami.

Doradca strategiczny i master plan.
Czyli, co dalej

Projekt planowania i budowy nowego lotniska, o zakładanej funkcjonalności, przepustowości i jakości jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce.
Na przełomie 2019 i 2020 r. CPK planuje wskazać doradcę strategiczno-technicznego, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami przesiadkowymi. Chodzi nam o wybór międzynarodowego partnera, który wie, jak się lotnisko projektuje, buduje i na nim zarabia. Zadaniem doradcy będzie bieżąca współpraca ze spółką i jej wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji projektu.
Zebrane w ten sposób bezcenne dane posłużą do opracowania planu generalnego CPK (tzw. master planu). Spółka zleci go na początku przyszłego roku. Będzie on zawierał m.in.:

  • prognozę rozwoju portu lotniczego w perspektywie ponad 10 lat
  • prognozy ruchu lotniczego
  • precyzyjne zwymiarowanie i lokalizację planowanej infrastruktury
  • etapowanie budowy
  • szczegółowy model biznesowy inwestycji.

Na jego podstawie powstanie docelowo projekt lotniska.

CPK przeciera szlaki.
Projektowanie w modelu BIM

W drugiej połowie września przedstawiciele CPK – zarówno Komponentu Lotniskowego, jak też Kolejowego – wzięli udział szkoleniach z zakresu projektowania BIM (Building Information Modeling) w Wielkiej Brytanii. Szkolenia dotyczące sposobu zarządzania program BIM były realizowane we współpracy z inwestorem brytyjskiego projektu kolei dużych prędkości HS2 (High Speed 2), który w pierwszym etapie ma połączyć Birmingham z Londynem.
Decyzja już zapadła: CPK zostanie zaprojektowany w technologii BIM, będzie więc jedną z pierwszych inwestycji infrastrukturalnych, a jednocześnie największą w Polsce wykonaną w ten sposób.

MD

Dodaj komentarz