Aktualności Inwestycje

CPK czyli, co robimy

Do 31 października potrwają konsultacje briefu strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do tego czasu do CPK mogą wciąż zgłaszać się podmioty, które chcą zaopiniować koncepcję nowego portu lotniczego, proponując zmiany i nowe rozwiązania.

Dotychczas weryfikację przeszło pozytywnie ponad 130 firm i instytucji, m.in.

 • Polska Grupa Lotnicza (LOT, LOT AMS, LS Airport Services), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA), Star Alliance
  zarządcy portów lotniczych: Lotnisko Changi w Singapurze, Lotnisko Incheon w Seulu, ADP Aéroports de Paris
 • Poczta Polska, Orlen, PERN
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Politechnika Krakowska
 • Straż Graniczna, Sztab Generalny Wojska Polskiego
 • Polska Izba Spedycji i Logistyki, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Instytut Kolejnictwa, Urząd Transportu Kolejowego, PKP Energetyka
 • liczne firmy wykonawcze, projektowe, logistyczne itd. z Polski i z zagranicy

Konsultacja szczegółowego 350-stronicowego briefu de facto rozpoczyna proces uzgodnień strategicznych dla parametrów nowego lotniska wraz z tzw. infrastrukturą dostępową. Konsultacja skierowana jest do podmiotów branżowych, prowadzących działalność związaną z funkcjonowaniem lotnisk albo dysponujących wiedzą ekspercką w tym zakresie.
Zainteresowani mogą zgłaszać się poprzez dokonanie rejestracji na stronie www.cpk.pl, gdzie są dopuszczani do procesu po weryfikacji. Warunkiem uczestnictwa jest też podpisanie zobowiązania do zachowania poufności (NDA). Po zalogowaniu się można przy pomocy specjalnego formularza wprowadzać propozycje zmian, uzupełnień i nowych rozwiązań dotyczących planowanej infrastruktury.
Jednocześnie przewoźnicy lotniczy konsultują wygląd lotniska w ramach Komitetu Konsultacyjnego (Airport Consultative Committee – ACC), który został powołany pod koniec maja przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) we współpracy z CPK. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 lipca w Warszawie, kolejne zaplanowane jest już za dwa tygodnie – 18 października.

IATA zaprosiła do Komitetu wszystkich zainteresowanych przewoźników, wśród których są przedstawiciele m.in. LOT-u, El Al, Emirates, Enter Air, Qatar Airways, SAS i Wizz Air oraz grup lotniczych: IAG (w jej skład wchodzą British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level i Vueling) i Lufthansa Group (zrzesza przewoźników: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings).
W spotkaniach udział biorą przedstawiciele sojuszu Star Alliance, w skład którego wchodzą m.in Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Turkish Airlines i South African Airways, a także Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce (BARIP) oraz firm kurierskich (np. DHL i FedEx).


Wracając do briefu strategicznego CPK: jest on obecnie konsultowany w ramach kompleksowego procesu uzgodnień, który jest planowany z różnymi grupami partnerów branżowych i na wszystkich etapach trwania inwestycji.
Przyświeca nam taka zasada, że nie da się mądrze zaplanować nowoczesnego lotniska, nie pytając się o zdanie tych, którzy będą z niego korzystali i świadczyli dla niego usługi (czyli m.in. przewoźników lotniczych, zarządców infrastruktury, firm: handlingowych, utrzymaniowych i kurierskich, operatorów cargo oraz dostawców mediów, surowców i usług) oraz tych, którzy mogą być związani z projektowaniem i budową lotniska.


Konsultacje celowo rozpoczęliśmy już na wstępnym etapie przygotowań do projektowania i budowy CPK. Naszym celem jest weryfikacja założeń koncepcyjnych CPK, uzgodnienie ich z potrzebami przyszłych użytkowników, a następnie wprowadzenie korekt.

Definicja portu lotniczego.
Czyli, jak to zrobiliśmy

Brief strategiczny jest wynikiem uzgodnień definicji portu lotniczego z partnerami branżowymi inwestycji. W kwietniu br. zwróciliśmy się z pytaniem o zdefiniowanie elementów infrastruktury na bardzo dużym poziomie ogólności, potrzebnej tym podmiotom do prowadzenia operacji na nowym lotnisku.
Przedstawiliśmy wtedy definicję portu lotniczego w ramach Programu CPK, czyli wstępny układ elementów infrastruktury Portu Lotniczego Solidarność (części lotniskowej CPK). Został w niej uwzględniony m.in. zakładany układ dróg startowych (dwóch w ramach etapu pierwszego – na 45 mln pasażerów rocznie) oraz czterech dróg startowych w układzie docelowym – w ramach etapowania inwestycji.

Pokazaliśmy zakładany układ dróg kołowania, płyt postojowych, terminali (pasażerskich, cargo i general aviation), stacji kolejowej zintegrowanej z terminalem pasażerskim, parkingów i dróg wewnętrznych. Definicja portu lotniczego uwzględnia też m.in. infrastrukturę utrzymania technicznego, paliwową, odladzania samolotów, Lotniskowej Straży Pożarnej, utrzymania pojazdów, a także przyłącza energetyczne, gazowe, kanalizacyjne itd.
Już wtedy wpłynęło ponad tysiąc uwag i propozycji dotyczących infrastruktury planowanego lotniska, m.in. obsługi samolotów, pasażerskiej, bagażowej, cargo, zaplecza technicznego itd. W efekcie określiliśmy wówczas 125 głównych elementów infrastruktury CPK. Każdy z nich został opisany pod kątem podstawowych parametrów. Ten opis stał się podstawą do briefu strategicznego, który jest aktualnie konsultowany z partnerami.

Doradca strategiczny i master plan.
Czyli, co dalej

Projekt planowania i budowy nowego lotniska, o zakładanej funkcjonalności, przepustowości i jakości jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce.
Na przełomie 2019 i 2020 r. CPK planuje wskazać doradcę strategiczno-technicznego, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami przesiadkowymi. Chodzi nam o wybór międzynarodowego partnera, który wie, jak się lotnisko projektuje, buduje i na nim zarabia. Zadaniem doradcy będzie bieżąca współpraca ze spółką i jej wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji projektu.
Zebrane w ten sposób bezcenne dane posłużą do opracowania planu generalnego CPK (tzw. master planu). Spółka zleci go na początku przyszłego roku. Będzie on zawierał m.in.:

 • prognozę rozwoju portu lotniczego w perspektywie ponad 10 lat
 • prognozy ruchu lotniczego
 • precyzyjne zwymiarowanie i lokalizację planowanej infrastruktury
 • etapowanie budowy
 • szczegółowy model biznesowy inwestycji.

Na jego podstawie powstanie docelowo projekt lotniska.

CPK przeciera szlaki.
Projektowanie w modelu BIM

W drugiej połowie września przedstawiciele CPK – zarówno Komponentu Lotniskowego, jak też Kolejowego – wzięli udział szkoleniach z zakresu projektowania BIM (Building Information Modeling) w Wielkiej Brytanii. Szkolenia dotyczące sposobu zarządzania program BIM były realizowane we współpracy z inwestorem brytyjskiego projektu kolei dużych prędkości HS2 (High Speed 2), który w pierwszym etapie ma połączyć Birmingham z Londynem.
Decyzja już zapadła: CPK zostanie zaprojektowany w technologii BIM, będzie więc jedną z pierwszych inwestycji infrastrukturalnych, a jednocześnie największą w Polsce wykonaną w ten sposób.

BIM to koncepcja, która zakłada całkowicie nowe podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania obiektem. Polega na wykonaniu jednego cyfrowego modelu inwestycji, co daje możliwość uproszczenia procesu projektowania i możliwość testowania w świecie wirtualnym rozmaitych wariantów i schematów w celu wybrania optymalnego.
Model BIM jest wykorzystywany na etapie podejmowania decyzji projektowych, do opracowania spójnej dokumentacji budowlanej, do analiz szacowania kosztów inwestycji, a docelowo już po zakończeniu realizacji także do zarządzania obiektem. Dzięki pracy na jednym modelu, firmy zaangażowane w projektowanie, budowanie i zarządzanie budynkiem mogą w sposób znaczący zwiększyć efektywność, ograniczając liczbę błędów podczas tworzenia dokumentacji.
BIM to nie tylko projektowanie, ale też „modelowanie informacji”. Rozwiązane umożliwia ciągły, niezakłócony i natychmiastowy dostęp do bieżących informacji o projekcie oraz wszystkich kosztach i harmonogramach.
Cyfrowe dane projektowe w połączeniu z technologią modelowania informacji dają znaczące korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami projektowania i budowy:

 • wyższą jakość projektów
 • mniej błędów na etapie realizacji
 • bardziej efektywną współpracę podmiotów zaangażowanych w projekt

Program Kolejowy CPK
Podjęte działania w skrócie

Komponent Kolejowy CPK obecnie aktualizuje opracowania poprzedzające etap uzgodnień środowiskowych, lokalizacyjnych i projektowania m.in. dla linii dużych prędkości Warszawa-CPK-Łódź, czyli zalążka tzw. igreka (Warszawa-CPK-Łódź-Poznań/Wrocław). To będzie prawie 140 km linii dużych prędkości, po której pociągi będą poruszały się z prędkością do 250 km/godz. w celu zapewnienia czasu przejazdu do CPK: z Warszawy w 15 minut, a z Łodzi 25 minut.
W ramach tzw. etapu zero – razem z otwarciem portu – ma powstać fragment CMK Północ, czyli przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej z rejonu Grodziska Maz. do CPK (docelowo w kolejnych latach dalej w kierunku Płocka, Włocławka, Grudziądza i Trójmiasta).

W ramach opiniowania przebiegu tzw. szprych kolejowych CPK z samorządami od lipca odbyły się Regionalne Konsultacje Strategiczne (RKS) w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Białymstoku, Lublinie i Olsztynie. Opiniowanie przebiegu szprych odbywało się z wojewodami, marszałkami i prezydentami miast.
Po ich zakończeniu spółka przeprowadzi dla poszczególnych linii analizę lokalizacyjną. Następnym etapem będą dodatkowe – zaproponowane przez CPK – lokalne konsultacje dotyczące konkretnych rozwiązań technicznych. Głos lokalnych społeczności zostanie także uwzględniony w trakcie wydawania decyzji środowiskowej, czyli dokumentu przesądzającego ostatecznie o przebiegu linii.
29 maja weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Kolejowego, dzięki której trasy kolejowe planowane w ramach Programu Kolejowego CPK (tzw. szprychy) zostały wpisane do wykazu linii o znaczeniu państwowym, co ułatwi w przyszłości procesy inwestycyjne. Obecność na tej liście szprych CPK jest uzasadniona względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi.

Wskazane w rozporządzeniu linie (pajęczyna tras kolejowych zbiegająca się w Warszawie i CPK) będą stanowiły szkielet systemu transportowego kraju w zakresie przewozów pasażerskich, zapewniając połączenia miast wojewódzkich z Warszawą, z CPK, a także wzajemnie między sobą.
Przyjęcie rozporządzenia zostało poprzedzone uporządkowaniem wskazanej w Koncepcji CPK sieci linii, nadaniem im numerów oraz określeniem punktów początkowych i końcowych. To pierwszy od ponad 30 lat program budowy nowych linii kolejowych w Polsce.

Podział zadań między inwestorów. W pierwszej połowie roku doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółkę CPK, która odpowiada za budowę nowych szlaków, i PKP PLK, w gestii której jest modernizacja tych istniejących.
Trwają kolejowe spotkania robocze i ustalenia ze stroną czeską ( między ekspertami CPK i SŽDC, czyli czeskiego zarządcy torów). To współpraca w zakresie przygotowań i realizacji nowych linii Katowice-Ostrawa i Wrocław-Praga: projektowania i budowy brakującej infrastruktury, zwiększenie przepustowości sieci kolejowej i skrócenie czasu podróży dla kolejowych połączeń kolejowych między Polską, a Czechami.

Pierwszy przetarg kolejowy CPK

W drugiej połowie września spółka CPK otworzyła oferty w postępowaniu na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych CPK. Szacowana łączna wartość zamówienia to 26,4 mln zł. Jest to pierwszy duży przetarg kolejowy CPK.
Do CPK wpłynęło siedem ofert od wykonawców. Teraz planujemy wybrać do sześciu wykonawców, z którymi w IV kw. br. planujemy zawrzeć umowę na pięć lat. Wyselekcjonowane firmy będą następnie brały udział w organizowanych przez spółkę zamówieniach cząstkowych na inwentaryzacje przyrodnicze. O konkretnym zleceniu na inwentaryzację przyrodniczą w ramach Programu Kolejowego CPK będzie decydowała zaproponowana przez firmę cena.

Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu identyfikację chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach przeznaczonych pod inwestycję. Wyniki badań terenowych są jedną z części składowych niezbędnych w ramach procedury środowiskowej, która poprzedza wydanie pozwolenia na budowę.
Zakładamy, że pierwsze zamówienie cząstkowe może zostać ogłoszone jeszcze w tym roku, chociaż termin zależy od dalszego przebiegu trasowania „szprych” i wyników RKS, w ramach których opiniujemy przebieg tras, na razie z wojewodami, marszałkami i prezydentami miast. Jest najbardziej prawdopodobne, że pierwsza inwentaryzacja będzie dotyczyła fragmentu tzw. igreka, czyli odcinka planowanej linii dużych prędkości Warszawa–CPK–Łódź. Później będzie wykonywana w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych, w miarę postępu prac związanych z przygotowaniami do budowy kolejnych odcinków.

RK

Avatar
MD