global Wydarzenia

Członkowie CER o sytuacji kolei w Europie i wyzwaniach

Dzień przed rozpoczęciem międzynarodowych targów kolejowych InnoTrans w Berlinie odbyło się posiedzenie Komitetu Zarządzającego Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER). W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych S.A.

Posiedzenie UIC w Berlinie (fot. PKP S.A.)
Posiedzenie UIC w Berlinie (fot. PKP S.A.)

19 września w Berlinie odbyło posiedzenie Zarządu CER – organizacji, której wiceprzewodniczącym jest Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. Podczas spotkania przedstawicieli najważniejszych kolei reprezentowanych w CER, omówione zostały najistotniejsze zagadnienia związane z pracami organizacji, obecnymi inicjatywami stowarzyszenia oraz aktualna sytuacją sektora kolejowego w Europie. Reprezentanci kolei europejskich rozmawiali m.in. na tematy rewizji rozporządzenia sieci TEN-T (w tym rozszerzenia korytarzy TEN-T na Ukrainę), sytuacji europejskiego sektora kolejowego w kontekście wpływu pandemii COVID-19 oraz kryzysów geopolitycznych. Omówiono również kwestie budżetowe stowarzyszenia, a także zagadnienia organizacyjne, podkreślając, że rok 2023 może okazać się szczególne trudny dla sektora kolejowego (m.in. z uwagi na wzrost kosztów energii i pracy), co przełoży się na mniejsze przychody operatorów i zarządców infrastruktury.

Szczególne znaczenie miała dyskusja w sprawie priorytetów i planu prac CER na 2023 r., podczas której wymieniono konieczność przeciwdziałania zakłóceniom łańcuchów dostaw oraz problematykę przestrzeni mobilności danych. Ten ostatni temat pozostaje istotny z punktu widzenia prowadzonych rozmów na poziomie instytucji unijnych dotyczących kwestii biletowych. Znaczenie dla kolei ma
w tym zakresie ma m.in. udostępnianie prostych, wiarygodnych i wyczerpujących informacji dotyczących rozkładów jazdy pociągów i cen.

W przeddzień spotkania z unijną komisarz ds. transportu, Adiną Vălean, Komitet Zarządzający CER omówił także aktualną sytuację sektora pod kątem kryzysu i wojny w Ukrainie. CER wspiera inicjatywy pozwalające angażować się w rozwijanie przepływów handlowych z Ukrainą, takie jak np. platforma kojarzeń Korytarzy Solidarności. Od początku kryzysu w Ukrainie Grupa PKP szczególnie aktywnie angażuje się w szereg działań m.in. przewozów humanitarnych, aby pomóc Europie i Ukraińcom w radzeniu sobie z bezprecedensową sytuacją, jaka obecnie ma miejsce w Europie, co zostało również dostrzeżone przez uczestników spotkania.

InnoTrans – na te targi świat czekał 4 lata [WYWIAD]

Dodaj komentarz