Inwestycje

Cztery oferty w przetargu na opracowanie wstępnego studium wykonalności Kolei Metropolitalnej GZM

W przetargu na opracowanie wstępnego studium wykonalności Kolei Metropolitalnej, ogłoszonym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię złożone zostały 4 oferty. Teraz oceni je komisja przetargowa.

Zarząd Metropolii GZM ogłosił przetarg na przygotowanie „Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej”

Przetarg ogłoszony został w lutym. Studium określić ma, które z proponowanych w „Koncepcji Kolei Metropolitalnej” opcji są możliwe do zrealizowania i w jakim zakresie.

Opracowanie WSW potrwać ma około 4 lat. Projekt finalnie zawierać ma dwa rodzaje koncepcji rozwoju KM:

Pierwsza – krótkoterminowa:

W jej ramach powstaną nowe przystanki kolejowe, a stare będą miały zmienioną lokalizację. Inwestycja ma zintegrować transport zbiorowy i indywidualny poprzez dostosowanie rozkładów jazdy, uwzględnienie stacji przesiadkowych oraz parkingów dla samochodów. Zawierać ma również zapotrzebowanie na tabor oraz wielkość i lokalizację zapleczy technicznych. Działania te mają zostać określone do 2025 r.

Druga – docelowa:

Koncepcja to prognoza ruchu pasażerskiego, propozycja oferty przewozowej wraz z koncepcją rozkładu jazdy pociągów oraz analiza zapotrzebowania na tabor. Ma wskazywać także lokalizację i wielkość obiektów zapleczy technicznych Kolei Metropolitalnej.

Wykonawca przygotować ma  plan działań inwestycyjnych, w tym także koncepcję układu torów. Studium ma zawierać rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania taboru, odpowiedzieć na kwestie związane z jego serwisowaniem oraz utrzymaniem zaplecza technicznego, w tym również analizy dotyczące finansowania inwestycji.

Inwestycja musi uwzględniać plany modernizacyjne spółki PKP PLK oraz rozwój projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dodaj komentarz