Analizy

Czy szkolnictwo zawodowe idzie w dobrym kierunku?

– Rozwijający się ruch kolejowy w Polsce potrzebuje rąk do pracy. Tylko dobrze przygotowani absolwenci szkół mogą sprostać wyzwaniom jakie stawia nowoczesny rynek  i uzupełnić braki kadrowe.

Z jednej strony branża prowadzi działania mające na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży zawodami kolejowymi i odbudową prestiżu zawodu kolejarza. Z drugiej trwają Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje prognozy zapotrzebowania na pracowników na rynku krajowym, prowadzi programy zachęcające do współpracy podmiotów gospodarczych ze szkołami oraz rozwija szkolnictwo zawodowe.

Ignacy Góra, Prezes UTK:

– Nowo powstające klasy oraz rosnąca liczba uczniów w pierwszych klasach są jasnym sygnałem, że obrany kierunek jest właściwy. Przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego raport będzie zapewne przyczynkiem do dyskusji nad kolejnymi zmianami, które pozwolą na rozwój i ułatwią rozwiązanie problemów stojących przed edukacją kolejową, a także pozwolą na promocję zawodów kolejowych.

 

W swoim raporcie Urząd Transportu Kolejowego:

  • przeanalizował zapotrzebowanie na pracowników dla branży kolejowej;
  • przeanalizował sytuację kolejowego szkolnictwa zawodowego;
  • zidentyfikował problemy, które wpływają na wciąż niewielkie zainteresowanie kształceniem w branży transportu kolejowego;
  • dokonał analizy szkół prowadzących kształcenie w zawodach przyporządkowanych do branży transportu kolejowego;
  • przygotował interaktywną ankietę dla dyrektorów tych szkół.

Kolejowe szkolnictwo zawodowe w roku szkolnym 2019/2020