Analizy

Czy szkolnictwo zawodowe idzie w dobrym kierunku?

W swoim założeniu reforma szkolnictwa zawodowego miała spowodować zmiany w jakości kształcenia oraz wymusić na pracodawcy aktywne zaczną poszukiwanie pracowników. Na pytanie jak to wygląda w zawodowym szkolnictwie kolejowym odpowiada raport przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego.

Jak wygląda rzeczywistość zawodowego szkolenia w Polsce? UTK przygotował raport dotyczący szkół kształcących przyszłych pracowników kolei. Analiza powstała w oparciu o dane statystyczne, wywiady z przewoźnikami i przede wszystkim na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów szkół w 2019 roku.

Prezes Urzędu zauważa na wstępie, że dużą grupę pracowników kolei stanowią osoby w wieku 50+. Stąd też pojawia się problem luki pokoleniowej szczególnie w obszarach związanych bezpośrednio z ruchem pociągów, gdzie pracownicy uzyskują wcześniejsze uprawnienia emerytalne, a nowo zatrudnione osoby potrzebują czasochłonnych, specjalistycznych szkoleń i uprawnień zawodowych.