Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Dworzec kolejowy w Czarnej przeszedł modernizację [ZDJĘCIA]

– Europejski wymiar spójności opiera się na projektach, które są realizowane w niewielkich gminach. Rewitalizacja dworca w Czarnej z pewnością zwiększy komfort podróżujących mieszkańców tej gminy, również, co niezwykle istotne, osób z niepełnosprawnościami, dzięki szeregowi udogodnień, jakie znalazły się w tej inwestycji. Unia Europejska dofinansowała ten projekt w wysokości ponad 3 milionów złotych, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, jako inwestycję, która oprócz podniesienia jakości podróżowania przyczynia się do realizacji celów środowiskowych oraz do zwiększenia mobilności i dostępności mieszkańców wszystkich unijnych miejscowości – mówi Christopher Todd,  dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

 

Europejski Rok Kolei zapisuje się znacznymi inwestycjami w tę gałąź transportu w Polsce. Dzisiaj zmodernizowany dzięki środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dworzec w Czarnej dołączy do mapy dofinansowanych projektów. Cieszy, że za sprawą Funduszy Europejskich i przy ich znaczącym wsparciu zmienia się wizerunek polskiej kolei – mówi Joanna Lech, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Nowy dworzec w Czarnej jest w pełni dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zaprojektowano i wykonano go tak, żeby nie istniały na nim żadne bariery architektoniczne, a  ponadto wprowadzono szereg usprawnień dla osób niedowidzących i niewidzących. Wśród nich m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastowe zestawienie kolorystyki wnętrz dworca, a także tablice dotykowe z planem obiektu.

Na dworcu zastosowano szereg rozwiązań proekologicznych – energooszczędne oświetlenie, panele fotowoltaiczne do pozyskiwania „zielonej energii” oraz pompy ciepła do ogrzewania budynku. Oszczędności będzie generował również system BMS (Building Management System), odpowiadający za zarządzanie instalacjami i urządzeniami oraz optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody.

Zadbano również o bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Na dworcu w Czarnej zainstalowano nowoczesne systemy bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Budowa nowego dworca w Czarnej była realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Wykonawcą prac było konsorcjum firm: Heli Factor sp. z o.o. z Warszawy oraz Merx sp. z o.o. z Białegostoku. Koszt inwestycji to ponad 5,5 mln zł brutto.

Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 jest objętych w całej Polsce blisko 200 dworców kolejowych. Sześć z nich znajduje się w województwie podkarpackim. Na trzech stacjach (Sędziszów Małopolski, Radymno, Czarna) zakończono już inwestycje.

Dodaj komentarz