Konflikt w Ukrainie Wydarzenia

EBOR przekaże UZ wsparcie finansowe

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podjął decyzję o przyznaniu Kolejom Ukraińskim dodatkowego finansowania w wysokości 98,8 mln euro. Wspomoże to płynność przewozów towarowych i pasażerskich.

Koleje Ukraińskie po raz kolejny otrzymają wsparcie finansowe od EBOR. Wcześniej, w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFRR), instytucja przekazała ukraińskiej firmie transportowej 50 mln euro.

EBOR miał udzielić Kolejom Ukraińskim kredytu w wysokości 150 mln euro. Kwota miała zostać przeznaczona w ramach projektu elektryfikacji kolei, jednak w związku z obecną sytuacją militarną w kraju pieniądze zostały przeznaczone na inne cele. Pierwsze 50 mln euro ze 150 mln euro przekazano Ukrzaliznycia w czerwcu ubiegłego roku. W rezultacie usprawniono przewozy towarowe i pasażerskie. Pozostałe prawie 100 mln euro ma wkrótce trafić do UZ. Koleje Ukraińskie, EBOR i Ministerstwo Finansów Ukrainy podpisali umowę 1 września.

Unia Europejska przygotowuje pakiety wsparcia dla Ukrainy

W związku z dramatyczną sytuacją w Ukrainie, UE i związane z nią instytucje nieustannie udzielają pokrzywdzonemu państwu pakietów wsparcia. Środki mają m.in. pomóc w odbudowie kraju.

Ukraina wydaje się być centralnym punktem Europy dla rozwoju sieci TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa) i alokacji funduszy. Nazywane bramą dla Chin do Unii Europejskiej Małaszewicze stopniowo tracą trakcję dla inwestycji. Wcześniej uważany za europejską sieć bazową port, obecnie zyskał miano „zwykłego węzła” w korytarzu wschód – zachód.

Dodaj komentarz