Konferencja

Europa Karpat: “Usprawnijmy komunikację i wymianę towarową w krajach Trójmorza”

Minister Andrzej Adamczyk otrzymał najwyższe litewskie odznaczenie resortowe „ Za zasługi dla systemu transportu i komunikacji”. (fot. gov.pl)

– Państwa Europy Środkowej powinny ściśle współpracować na rzecz koordynacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych – mówił w trakcie międzynarodowej konferencji Europa Karpat minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jednym z kluczowych tematów spotkania był rozwój dostępności infrastruktury i szlaków transportowych na obszarze Trójmorza.

Konferencja zorganizowana została pod koniec lutego w Krasiczynie. W organizowanym przez Sejm RP wydarzeniu udział wziął m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Rafał Weber. Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym roku obecne były także osoby związane z rozwojem infrastruktury Europy Środkowej – m.in. minister transportu i komunikacji Białorusi Aleksiej Avramenko, minister komunikacji Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz, minister infrastruktury Ukrainy Vladislav Kriklij oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Innowacji i Technologii Węgier Laszló Mosóczi.

Podczas debaty goście dyskutowali o możliwościach polepszenia współpracy na rzecz rozwoju szlaków transportowych Trójmorza oraz omawiali regulacje prawne wprowadzane na terenie UE w zakresie Pakietu Mobilności.

– Znaczenie programów infrastrukturalnych, takich jak Via Carpatia, Rail Baltica, Kolej Dużych Prędkości,  rozpatrujemy nie tylko w skali Polski, ale też całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tak duże projekty infrastrukturalne będą oddziaływały na region, usprawniając komunikację i wymianę towarową z korzyścią dla wszystkich krajów Trójmorza oraz Partnerstwa Wschodniego – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Wydarzeniem specjalnym podczas konferencji Europa Karpat było wręczenie ministrowi Andrzejowi Adamczykowi najwyższego litewskiego odznaczenia resortowego „ Za zasługi dla systemu transportu i komunikacji”.

Poza oficjalnymi rozmowami i panelami dyskusyjnymi, odbyły się także spotkania bilateralne ministra Adamczyka z przedstawicielami rządów Europy Środkowej. Rozmowy skupiły się przede wszystkim na kwestiach współpracy w dziedzinie transportu drogowego oraz rozbudowie transgranicznej infrastruktury drogowej i kolejowej. Natomiast głównym tematem spotkań z unijnymi partnerami z Litwy i Węgier była koordynacja działań na rzecz neutralizacji dyskryminujących dużą część krajów Unii Europejskiej przepisów Pakietu Mobilności.

Źródło: gov.pl