Raport z Polski Tabor Wydarzenia

PKP Intercity inwestuje unijne środki w modernizację floty

Do końca 2021 r. spółka PKP Intercity pozyska ponad pół miliarda zł z przyznanego w 2018 r. unijnego dofinansowania. Środki te przeznaczane są na unowocześnianie floty pociągów i infrastruktury.

Aktualnie PKP Intercity prowadzi dwa strategiczne projekty inwestycyjne, które współfinansowane ze środków unijnych:

  • „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17]
  • „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0023/17].

Łączna ich wartość to ponad 2,5 mld zł brutto. Współfinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na mocy podpisanych w 2018 roku umów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, odpowiadającym za proces udzielania i rozliczania dotacji unijnych w sektorze transportu, maksymalna kwota przyznanego PKP Intercity dofinansowania dla obydwu projektów wyniosła 653,73 mln zł.

Do końca roku 2021 r. na koncie Spółki znajdą się 522 mln zł, co stanowi 80% przyznanego dofinansowania UE łącznie dla obu projektów. Unijne fundusze przyczyniają się do realizacji w sumie aż 54 zadań inwestycyjnych – 12 taborowych i 42 infrastrukturalnych.

Blisko 400 wagonów i lokomotyw z unijnym dofinansowaniem

Do końca 2021 roku PKP Intercity zakończy wszystkie zadania taborowe obejmujące modernizację wagonów. W ich ramach flota przewoźnika zostanie wzmocniona o 335 zmodernizowanych wagonów. Wśród nich jest 60 wagonów z przedziałami klasy pierwszej i bezprzedziałową częścią klasy drugiej, zmodernizowanych przezPESA Bydgoszcz w konsorcjum z ZNTK Mińsk Mazowiecki, 125 wagonów typu 111A-20, które także unowocześniło Konsorcjum, jak również 90 wagonów drugiej klasy zmodernizowanych przez poznańską Fabrykę Pojazdów Szynowych H. Cegielski. W najbliższych tygodniach zakończą się odbiory 60 wielofunkcyjnych wagonów COMBO. Zmodernizowane przez konsorcjum producentów z Bydgoszczy i Mińska Mazowieckiego pojazdy zwiększają dostęp do kolei dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz osób podróżujących z rowerami.