Raport z Polski Tabor Wydarzenia

PKP Intercity inwestuje unijne środki w modernizację floty

Do końca 2021 r. spółka PKP Intercity pozyska ponad pół miliarda zł z przyznanego w 2018 r. unijnego dofinansowania. Środki te przeznaczane są na unowocześnianie floty pociągów i infrastruktury.

Aktualnie PKP Intercity prowadzi dwa strategiczne projekty inwestycyjne, które współfinansowane ze środków unijnych:

  • „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17]
  • „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0023/17].

Łączna ich wartość to ponad 2,5 mld zł brutto. Współfinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na mocy podpisanych w 2018 roku umów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, odpowiadającym za proces udzielania i rozliczania dotacji unijnych w sektorze transportu, maksymalna kwota przyznanego PKP Intercity dofinansowania dla obydwu projektów wyniosła 653,73 mln zł.