Tabor

Holandia, Szwajcaria i Szwecja opublikowały nowe alerty bezpieczeństwa dot. ERTMS

Fot. ilustracyjne / CC

Krajowe organy ds. bezpieczeństwa Holandii, Szwajcarii i Szwecji opublikowały alerty bezpieczeństwa dotyczące Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Alerty dotyczą działania urządzeń pokładowych systemu – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Holenderski organ ds. bezpieczeństwa poinformował, że Alstom będący producentem pokładowego systemu ETCS w odniesieniu do wersji wzorca 3 (baseline 3) wykrył, że system ten nie reaguje prawidłowo na określoną kombinację parametrów w przypadku otrzymania polecenia natychmiastowej zmiany poziomu działania. Możliwe jest w takim przypadku wystąpienie sytuacji, w której pociąg opuści obszar dozwolonej jazdy manewrowej pozostając nadal w trybie jazdy manewrowej.

Alert bezpieczeństwa opublikowany przez szwajcarski krajowy organ ds. bezpieczeństwa również dotyczy urządzeń pokładowych firmy Alstom, które w określonych sytuacjach mogą błędnie obliczać położenie czoła pociągu. Może prowadzić to do zbyt późnego wdrożenia hamowania, aby możliwe było zatrzymanie pojazdu przed miejscem niebezpiecznym.

Alert bezpieczeństwa szwedzkiego organu ds. bezpieczeństwa dotyczy zdarzenia kolejowego, w którym uczestniczył pojazd specjalny przeznaczony do utrzymania, wyposażony w urządzenie umożliwiające podniesienie i obrócenie pojazdu do jazdy w przeciwnym kierunku. Po jego użyciu konieczne jest zresetowanie urządzeń pokładowych ETCS, aby uwzględniły one zmieniony kierunek jazdy pojazdu. Czynność ta nie została jednak wykonana, a po zatrzymaniu pojazdu przez system ETCS, jazda była kontynuowana z wykorzystaniem trybu „Na widoczność”. Należy podkreślić, że zdarzenie, które miało miejsce w Szwecji związane jest przede wszystkim z błędem ludzkim, nie zaś niepoprawnym działaniem systemu.

Zdarzenia w Holandii, Szwecji i Szwajcarii nie miały negatywnych następstw. Okoliczności ich zaistnienia nie dotyczą sytuacji w Polsce, jednak wiedza z nich płynąca może być również przydatna dla krajowych podmiotów posiadających pojazdy lub infrastrukturę z systemem ERTMS. Alert szwedzki pokazuje, jak istotne jest prawidłowe wyszkolenie pracowników obsługujących system ERTMS, a w ujęciu szerszym – znaczenie bezpiecznej integracji wprowadzanej zmiany w systemie kolejowym, a także monitorowania prawidłowego wdrażania środków kontroli ryzyka.

Źródło: UTK

Dodaj komentarz