Analizy Raport z Polski

Jak mogą być zorganizowane przewozy pasażerskie na trasach KDP?

Już w 2018 roku, dekadę po oddaniu do użytku kilkuset kilometrów linii kolei dużych prędkości, badacze przyjrzeli się strukturze podróżnych w tych pociągach. Okazało się, że największą grupę 44 proc. stanowili pasażerowie przejęci z innych środków transportu. Niewiele mniejszą, bo 40 proc. grupą byli podróżni, którzy na wybranej trasie jechali po raz pierwszy. Pozostałych 16 proc. stanowili pasażerowie przejęci z pociągów kursujących po infrastrukturze konwencjonalnej. Badania te pokazują jak liczne może być grono potencjalnych nowych pasażerów wybierających kolei.

W Hiszpanii w przypadku kluczowych linii KDP zostały zawarte umowy ramowe z trzema przewoźnikami. Hiszpański plan przewidywał docelowo wzrost nasycenia połączeniami trzech korytarzy: MadrytBarcelona, Madryt – Walencja/Alicante i Madryt – Sewilla/Malaga docelowo o 60 proc. w stosunku do 2019 roku. Już pierwszy rok obowiązywania umowy, w trakcie którego państwowy przewoźnik hiszpański Renfe zaczął konkurować na linii MadrytBarcelona z francuskim Ouigo, przyniósł znaczny wzrost zainteresowania podróżnych. Przewoźnicy deklarowali niemal 100-procentową frekwencję w pociągach, zaś ceny biletów, w porównaniu do 2019 roku, spadły o prawie połowę.

Część druga opracowania koncentruje się na Polsce. Zawiera m.in. analizę dotychczasowych prób stworzenia konkurencyjnej oferty na naszym rynku. Autor raportu przygotował również założenia planów połączeń w formule otwartego dostępu, uwzględniając nowe odcinki rozbudowywanej przez CPK sieci kolejowej. Istniejące i planowane linie zostały wpisane w Pasażerski Model Transportowy i przenalizowane pod względem ich potencjału komercyjnego wraz z określeniem maksymalnej skali ruchu w poszczególnych korytarzach. Z analiz wynika, że otwarcie polskiego rynku i uruchomienie KDP będzie prowadzić do wyraźnego wzrostu wykorzystania sieci kolejowej.

Konkurencja wśród przewoźników powinna wymusić obniżenie cen biletów, co z kolei przełoży się na wzrost liczby pasażerów. W świetle zobowiązań unijnych całkowita liberalizacja rynku kolejowego w Polsce powinna nastąpić do 2030 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem, który można odnaleźć na stronie internetowej www.cpk.pl (podstrona „O Inwestycji” / „Dokumenty techniczne”).

Dodaj komentarz