Analizy

Jaki rzeczywiście był 2021 w kolejowej Europie?

IRG-Rail, czyli organizacja zrzeszająca niezależne organy regulacyjne ds. kolei z 31 krajów europejskich, opublikowała kolejny już, jedenasty, roczny raport dotyczący funkcjonowania rynku kolejowego w Europie.

Zawarte w nim dane dotyczą pandemicznego roku 2021. Co wyraźnie widać w wynikach przewozów pasażerskich – w 2021 r. europejscy przewoźnicy pasażerscy wykonali pracę przewozową na poziomie niespełna 58% z 2019 r. W kolejowych przewozach towarów w 2021 r. odnotowano wzrost pracy przewozowej o 1,3% wobec 2019 r. – okresu przed pandemią.

– Roczny raport IRG-Rail to inicjatywa, w której Urząd Transportu Kolejowego corocznie aktywnie uczestniczy. Z opublikowanego w kwietniu 2023 r. dokumentu wynika, że w 2021 r. kolej w Europie nadal pozostawała pod wpływem ograniczeń w transporcie spowodowanych pandemią COVID-19, przy czym ograniczenia te w większym zakresie dotyczyły przewozów pasażerskich niż towarowych.

Raport IRG Rail pokazuje, że rynek kolejowy w poszczególnych krajach odbudował się w różnym stopniu po pandemii – na tle 31 analizowanych przez IRG-Rail państw, przewozy pasażerskie w Polsce zajmują wysoką pozycję w tej odbudowie. W raporcie pokazane są trendy w ujęciu trzyletnim, a dane pochodzą z 31 krajów z Europy, które są zrzeszone w organizacji. W publikacji zawarto ponadto informacje i dane dotyczące infrastruktury na kolei.

W 31 krajach europejskich, zrzeszonych w organizacji, w 2021 r. było 233,8 tys. km linii kolejowych, z których ponad połowa (56%) to linie zelektryfikowane. Najdłuższa sieć kolejowa znajduje się w Niemczech – 39,4 tys. km (16,8% ogólnej długości w 31 krajach), następnie we Francji – 27,7 tys. km (11,8%), a trzecie miejsce należy do Polski – 19,3 tys. km (8,3%).

W 100% zelektryfikowane linie znajdują się tylko w Szwajcarii, Luksemburg posiada linie zelektryfikowane na poziomie 97%, a Belgia na poziomie 88%. Spośród badanych krajów jedynym, który nie posiada zelektryfikowanej sieci jest Kosowo. W raporcie pokazano również dane dotyczące 355 pasażerskich i 818 towarowych przewoźników kolejowych, którzy operowali w 2021 roku w badanych państwach. Najwięcej, aktywnych przedsiębiorstw kolejowych funkcjonowało w Niemczech (132 realizujących przewozy pasażerskie i 247 towarowe), następnie w Czechach (29 pasażerskich i 97 towarowych). Trzecia pozycja w tej kategorii należy do Polski – 12 aktywnych przewoźników pasażerskich i 96 towarowych w 2021 r.

Przewozy pasażerskie w Europie w 2021 r.

Z raportu IRG-Rail wynika, że w 2021 r. przewoźnicy pasażerscy w 31 krajach europejskich wykonali łączną pracę przewozową na poziomie 302,6 mld pasażerokilometrów, co w zestawieniu w wynikiem osiągniętym w 2020 r. oznacza wzrost o ponad 15%. Jednak w odniesieniu do okresu przed pandemią, w 2021 r. praca przewozowa osiągnęła poziom stanowiący niespełna 59% wyniku z 2019 r. W podziale na poszczególne kraje europejskie najwyższą dynamikę wzrostu w 2021 r. w stosunku do 2020 r. odnotowała kolej w Hiszpanii (+47%), w dalszej kolejności kolej w Słowenii (+37%), we Francji (+31%), na Litwie (+26%), w Wielkiej Brytanii (+25,7%) i w Polsce (+25,6%).

Dodaj komentarz