Inwestycje Wydarzenia

Kamień węgielny pod budowę kolejnego etapu II linii metra wkopany

Fot. CUPT

Na placu budowy stacji Powstańców Śląskich II linii metra symbolicznie wkopany został kamień węgielny. Budowa wkroczyła w kolejny etap. W ramach projektu linia metra powiększy się o 2 stacje w kierunku zachodnim i 3 w kierunku wschodnio-północnym. Inwestycja przewiduje też zakup 17 sztuk nowego taboru.

Uroczystość wkopania kamienia węgielnego odbyła się w czwartek 28 maja. Trzeci etap budowy II linii metra w 70 proc. Sfinansowany zostanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Metro zmienia perspektywę rozwoju miasta. Każda nowa stacja to nie tylko poprawa mobilności przyjaznej środowisku, ale też istotny czynnik stymulujący rozwój przestrzeni miejskiej. Rozbudowa warszawskiego metra jest możliwa dzięki wsparciu środków unijnych. Łącznie na rozbudowę metra w stolicy z funduszy europejskich przeznaczyliśmy prawie 3,8 mld zł. – podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

 

II linia warszawskiego metra rozbudowana zostanie o 2 stacje w kierunku zachodnim i 3 stacje w kierunku wschodnio-północnym oraz zakup 17 szt. taboru. Podpisana umowa  między CUPT a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczy zakupu największej liczby pociągów w historii warszawskiego metra. Ostatni skład ma dotrzeć do stolicy po 53 miesiącach.

W ramach budowy stacji powstaną: stacja Ulrychów (C05) pod ul. Górczewską (rejon ul. Bałowiejskiej i C.H. Wola Park) oraz stacja Powstańców Śląskich (C04) pod ul. Górczewską (rejon skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich).

– W 2018 r. z tego środka transportu skorzystało prawie 235 mln pasażerów. Jeżeli odniesiemy to do liczby 310 mln wszystkich pasażerów kolei w Polsce w tym samym roku, pokazuje nam to jaka jest skala oddziaływania tego środka transportu w jednej tylko aglomeracji. Powyższe liczby podkreślają również istotność tej inwestycji, szczególnie współcześnie, kiedy Europejczycy podejmują starania na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych substancji o 40% do 2030 r. i osiągnięcia zeroemisyjności w 2050 r. Inwestycjetransport szynowy są i będą w przyszłości kluczowymi. Tworzyć będą jedną z osi umożliwiających realizację Europejskiego zielonego ładu – naszej wspólnej strategii służącej podtrzymaniu wysokiego poziomu życia w Europie, dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu UE i ochronie środowiska naturalnego. – podkreśla dr Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Powstaną również dwa odcinki szlakowe, tory odstawcze i manewrowe wraz ze stanowiskami do obsługi pociągów i drobnych napraw za stacją C04, dwie wentylatornie szlakowe oraz komora demontażowa dla tarcz przy stacji C06. Łącznie do wydrążenia przewidziano 2664 m tunelu z główką szyny znajdującą się średnio ok. 14 m pod ziemią.

– Do tej pory Metro Warszawskie w perspektywie finansowej 2014-2020 otrzymało dofinansowanie z POIiŚ na kwotę prawie 3,8 mld złotych. W ramach tej kwoty budowana jest II linia metra oraz kupowany tabor. Dzisiejsze wmurowanie kamienia węgielnego na stacji Powstańców Śląskich to ważny krok dla całej inwestycji realizowanej przez MW. Jej III etap wdrażany jest bowiem na terenie aż trzech warszawskich dzielnic – Wola, Bemowo i Targówek. Już wkrótce metro połączy centrum miasta z osiedlami mieszkaniowymi po dwóch stronach Wisły. Cieszymy się, że – także dzięki unijnemu dofinansowaniu – szybciej dojedziemy do pracy i szkoły. – powiedziała Joanna Lech, p.o Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Dodaj komentarz