Targi

Kluczowe zmiany w Tarczy Antykryzysowej 2.0 – co warto wiedzieć? Odpowiada Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego możliwe bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Tarcza antykryzysowa 2.0 przewiduje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy Prawo budowlane  w zakresie, który dotyczy obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę bądź przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Ponadto wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie tarczy antykryzysowej 2.0, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Nowa regulacja przewiduje również, że w przypadku wniosków o którym mowa powyżej, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 2.0.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Czy w okresie epidemii przedsiębiorca jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

Samo wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie zwalnia przedsiębiorcy z zapłaty podatku od nieruchomości. Ponieważ jest to podatek lokalny, ewentualne zwolnienie leży w gestii gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość. Tarcza antykryzysowa upoważnia radę gminy do wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia za część roku 2020 z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uchwała tak powinna określać grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnieniem mogą zostać także objęte NGO oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.