Wydarzenia

Kolej na kobiety. Firmy kolejowe atrakcyjnym pracodawcą dla pań

Tegoroczna gala Święta Kolejarza w Teatrze Wielkim w Warszawie była również okazją do wręczenia nagród w konkursie „Firma Przyjazna Kobietom”.

W konkursie wzięły udział spółki GRUPY PKP, a laureatów wyłoniła komisja w składzie:

  • prof. Ewa Lisowska – Szkoła Główna Handlowa, założycielka Międzynarodowego Forum Kobiet
  • Magdalena Kaczmarska – naczelnik Wydziału Szkoleń i Rozwoju Pracowników w PKP S.A.
  • Dorota Daszkowska-Kosewska – dyrektor projektu MTG TRAKO.

Pierwsze miejsce zajęła spółka PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, drugie PKP Intercity, a trzecie przypadło spółce PGE Energetyka Kolejowa.

Komisja pracowała na podstawie kwestionariusza, który wypełniły wszystkie aplikujące firmy. Kwestionariusz zawierał kilkadziesiąt pytań. Ujęcie tabelaryczne zebranych danych ułatwiło porównanie w wielu ważkich aspektach. Miałyśmy jako komisja świadomość różnicy pomiędzy aplikującymi podmiotami wynikającej zarówno ze struktury przedsiębiorstw i zakresu prowadzonej działalności, która w dużej mierze determinuje zatrudnienie w podziale na płeć, jak i uzwiązkowienia oraz obowiązujących dokumentów regulaminowych z zakresu warunków zatrudnienia. Werdykt był wypadkową danych zawartych w kwestionariuszu i wiedzy o wspomnianych różnicach strukturalnych- powiedziała Dorota Daszkowska-Kosewska.

 

-Równocześnie z doświadczenia z osobistych, służbowych, jak i mniej formalnych kontaktów z kadrą menadżerską i pracownikami różnych szczebli z poszczególnych firm biorących udział w konkursie, na przestrzeni kilkudziesięciu lat, z dużą satysfakcją odnotowuję wiele pozytywnych zmian. Transport szynowy, a szczególnie kolej w odbiorze społecznym jest postrzegana jako jedna z bardziej zmaskulinizowanych branż, co nie odpowiada już rzeczywistości. Inicjatywy takie jak ten konkurs i inne m.in.: „Dziewczyny na Politechniki”; „ Kobiety w Infrastrukturze” i „Maszynistki w kolejach samorządowych” oraz rozwój sektora kolejowego coraz bardziej otwiera branże na udział kobiet na stanowiskach menedżerskich, inżynierskich i stricte zawodowych np. maszynistki; inżynierki kontraktów. To bardzo rozwijające cały sektor zmiany. Choć z pewnością nadal w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia (co pokazują nadesłane ankiety) między innymi poprzez wyznaczenie kolejnych ambitnych celów w poszczególnych firmach, dzięki którym liczba kobiet w branży znacznie się zwiększy – dodała Daszkowska-Kosewska.

 

Nagrodę dla zwycięskiej spółki odebrał Maciej Lignowski – prezes zarządu PKP SKM w Trójmieście.

– Ta nagroda to oczywiście powód do dumy, ale przede wszystkim dowód na to, że spółka PKP SKM Trójmieście aktywnie wspiera panie, które chcą się realizować zawodowo na kolei. Wprawdzie w dwuosobowym zarządzie spółki obecnie są tylko mężczyźni, ale ponad 40 proc. naszej kadry menedżerskiej to kobiety. W ciągu ostatnich 10 lat odsetek pań pracujących w PKP SKM wzrósł z 18 do 26 proc. Kobiety w naszej spółce coraz częściej zajmują stanowiska, które tradycyjnie były kojarzone jako typowo męskie. Na przykład na zorganizowanym przez nasz Ośrodek Szkolenia kursie na licencję i świadectwo maszynisty są dwie panie, które świetnie sobie radzą – mówił Maciej Lignowski.

 

Dodaj komentarz