Analizy

Kolizje samolotów z ptakami oraz pociągów ze zwierzętami [ANALIZA]

W Wielkiej Brytanii liczba zarejestrowanych kolizji wynosi około kilkuset rocznie z tendencją wzrostową, w sezonie 2012/2013 były to 323 zdarzenia.

W Szwecji: Każdego roku w latach 2001–2010 raportowano około 2500–3000 kolizji, w tym średnio 1070 dotyczyło łosi, 1333 – saren i 994 innych zabijanych lub rannych dużych ssaków rocznie.

Statystyka w Polsce

W ciągu ośmiu lat liczba kolizji ze zwierzętami w Polsce zgłaszanych do ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego) wzrosła dwuipółkrotnie. 2009 rok  niecałych dwieście incydentów, 2017 rok  liczba przekroczyła czterysta, w tym 244 potwierdzone kolizje z ptakami i 157 innych zdarzeń z udziałem zwierząt, w tym niepotwierdzonych kolizji. W 24 przypadkach nie ustalono, jaki statek powietrzny zderzył się z ptakiem (zauważono szczątki na ziemi).