Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Lokomotywa promująca Kampanię Kolejowe ABC II już na torach

Kontrolerzy Urzędu Transportu Kolejowego dbali o bezpieczne podróże pociągami w czasie ferii. Od 16 stycznia do 26 lutego sprawdzili funkcjonowanie 90 pociągów – niemal 550 pojazdów kolejowych. Teraz przyszedł czas na kolejną działania UTK, promujące bezpieczeństwo na kolei. 28 lutego na tory wyruszyła lokomotywa w barwach Kampanii Kolejowe ABC II.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, nosorożec Rogatek oraz lokomotywa promująca Kampanię Kolejowe ABC II (fot. UTK)
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, nosorożec Rogatek oraz lokomotywa promująca Kampanię Kolejowe ABC II (fot. UTK)

W styczniu w podróż pociągiem wybrało się 29,61 mln osób. To niemal o 8 mln więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Jak informuje UTK, to także najlepszy wynik za styczeń od 2012 r. Nad bezpieczeństwem milionów pasażerów dbali inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego.

W ciągu sześciu tygodni ferii skontrolowali 90 pociągów, łącznie 550 pojazdów kolejowych (wagonów, lokomotyw, zespołów trakcyjnych). Stwierdzili 162 nieprawidłowości.

– Liczba ta pokazuje, że mimo ciągłej poprawy bezpieczeństwa na kolei nasze kontrole są potrzebne. Na szczęście tylko w 12 przypadkach na ponad 150 wykrytych nieprawidłowości były one na tyle groźne, że trzeba było wszcząć postępowania w sprawie wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych – wyniki działań UTK w trakcie ferii podsumował dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Kontrole i nieprawidłowości

Czego dotyczyły wykryte przez kontrolerów UTK nieprawidłowości?

  • Sprawność drzwi bocznych – 11
  • Gaśnice bez odpowiednich przeglądów – 4
  • Komfort podróży, warunki sanitarne, informacja pasażerska – 115

W wyniku kontroli wszczęto postępowania dotyczące wyłączenia z eksploatacji 3 pojazdów i ograniczenia eksploatacji w 9 przypadkach.

Kontrole UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę albo w trakcie jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, m.in. zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, kwalifikacje maszynistów i drużyny konduktorskiej. Dużą wagę przywiązują do elementów związanych z komfortem podróżowania i przestrzeganiem praw pasażerów. Sprawdzają czystość składu, toalety i ich wyposażenie, działanie ogrzewania oraz oświetlenia, informacji megafonowej i wizualnej oraz odpowiednie oznaczenie relacji pociągu. Zwracają również uwagę na frekwencję.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, by nie powtarzały się w przyszłości. Może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, to przewoźnikowi grozi do 5 tys. euro kary za każdy dzień opóźnienia.

Lokomotywa Kampanii Kolejowe ABC II

Od 28 lutego na polskich torach zobaczyć można lokomotywę w barwach Kampanii Kolejowe ABC II. Widnieje na niej nosorożec Rogatek i hasło: „Bezpieczeństwo – ważna sprawa, na kolei to podstawa”. Jest to kolejne działanie promujące bezpieczeństwo w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego.

– O bezpieczeństwo kolei dbamy nie tylko poprzez kontrole taboru i infrastruktury kolejowej. Prowadzimy również działania edukacyjne i promujące zachowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, w pobliżu torów, na dworcach i w pociągu. Lokomotywa w barwach Kampanii Kolejowe ABC II to dodatkowy element wspierający edukację dzieci i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa na kolei – mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

 

Dodaj komentarz