global Tabor Wydarzenia

Lokomotywy Traxx dla Kolei Belgijskich powstaną we Wrocławiu

Traxx 3 to konstrukcje wykorzystujące rozwiązania cyfrowe znacznie poprawiające ekonomię ich użytkowania. Są nawet o 1/3 mniej awaryjne, a ich eksploatacja nie wymaga od operatorów tak intensywnego serwisowania, jak w przypadku poprzednich wariantów lokomotyw. Dzięki kontroli stanu pojazdu w sposób bieżący (w czasie rzeczywistym) możliwe jest bowiem natychmiastowe określenie, że dana lokomotywa może wymagać działań naprawczych – jeszcze zanim ulegnie ona awarii.

W odróżnieniu od poprzedniej generacji pojazdów Traxx, trzecia generacja zużywa znacznie mniej energii elektrycznej. To zaś2 przekłada się na tańszą eksploatację przy zachowaniu wspomnianej niższej awaryjności. Taka budowa lokomotywy sprawia, że utrzymanie całej floty kolejowej staje się łatwiejsze, a standardy obsługi i podróży coraz wyższe.