Raport z Polski Wywiady

Marcin Horała: Raport NIK laurką dotychczasowego projektu CPK [WYWIAD]

Zarówno wzrost kosztów, jak i niedotrzymanie terminu jest ryzykiem każdej inwestycji. W przypadku CPK sama NIK twierdzi, że nie wynika ono z błędów procesu inwestycyjnego. Dopóki nie rozstrzygnie się przetarg, dopóty nie wiadomo, jaka będzie jego cena. Choćby na tym polu zdajemy sobie sprawę z ponoszonego ryzyka.

Optymistycznie jednak NIK podkreśla, że stwierdzone nieprawidłowości w budowie CPK, ze względu na wczesny etap inwestycji, nie wywołały dotychczas negatywnych skutków.

 

Tak, nie nastąpiły negatywne skutki. Znów wracamy do głównej konstrukcji raportu, który można podsumować wnioskiem, że na razie jest wszystko w porządku, a NIK troska się tym, że być może w przyszłości coś się może zdarzyć.