Inwestycje

Modernizacja linii Świdnica – Sobótka dobiega końca

Prace modernizacyjne na linii Świdnica – Sobótka dobiegają końca. Inwestycja za prawie 200 mln zł realizowana jest ze środków unijnych RPO województwa dolnośląskiego. Z Wrocławia do Sobótki i Świdnicy dojedziemy już w 2021 r.

Stacja Sobótka Zachodnia

Na stacji realizowane są obecnie prace torowe. W ramach projektu wymienionych zostanie 5 rozjazdów. Przebudowane zostaną także perony. Inwestycja obejmie także instalacje nowego oświetlenia, ławek, wiat oraz czytelnego oznakowania. Do potrzeb podróżnych dostosowane zostaną także dojścia do pociągów.

Linia Świdnica – Sobótka Zachodnia

Na trasie ułożony jest już nowy tor, wymieniono rozjazdy. Prace poprzedziło usunięcie starych szyn i podkładów oraz wzmocnienie podtorza i odwodnienie terenu. Gruntownej renowacji poddano blisko 30 obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukt kolejowy nad ul. Śląską w Świdnicy. Prowadzony jest montaż urządzeń sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego. Na jednotorowej trasie Wrocław –Świdnica w Bielanach Wrocławskich i Sobótce Zachodniej będą zapewnione mijanki. Takie rozwiązanie usprawni ruch pociągów.

W maju planowane jest zakończenie prac torowych na pierwszym odcinku Świdnica – Sobotka Zachodnia i przystąpienie do robót na drugim Sobótka Zachodnia – Wrocław. Organizacja prac i podział na dwa odcinki wynika m.in. z potrzeby zapewnienia stałego dojazdu składów dla wywozu kruszywa ze stacji w Sobótce Zachodniej.

Wrocław

W obszarze Wrocławia będą dwa przystanki: Wrocław Partynice i Wrocław Wojszyce. Ich lokalizację ustalono w dogodnych dla pasażerów miejscach.

  • Przystanek Wrocław Partynice będzie bliżej ul. Zwycięskiej po obydwu stronach drogi i przejazdu kolejowego.
  • Wrocław Wojszyce zostanie przeniesiony na ul. Grota-Roweckiego, a perony będą po obu stronach ulicy. Takie rozwiązanie maksymalnie ograniczy czas zamknięcia przejazdów w trakcie kursów szynobusów.

Rewitalizowana jednotorowa linia z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy ma ok. 60 km. Przebudowanych zostanie 14 przystanków. Będą wyższe dostosowywane do pociągów – szynobusów, które na tej trasie będą kursować. Dojścia zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dla rowerzystów przewidziano stojaki na jednoślady.

Ostatni raz trasa modernizowana była przeszło 18 lat temu. Dzięki inwestycji pociągi na tym odcinku osiągać będą mogły prędkość do 100 km/h.

Zakończenie prac planowane jest na przełomie 2020/2021 r.

Inwestycja o wartości blisko 200 mln zł, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto” jest współfinansowana ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Reklama