Inwestycje Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Na Pomorze trafi 10 nowych ezt

Spółka PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłosiła przetarg na zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pojazdy obsługiwać mają odcinek Gdańsk Śródmieście – Lębork. Ponadto mieć możliwość obsługi linii nr 248, 253, 214, 229 i 201 (systemu PKM), po ich elektryfikacji.

Fot. PKP SKM Trójmiasto
Fot. PKP SKM Trójmiasto

O zakupie nowego taboru dla trójmiejskiej SKM mówi się od dawna. Już od 2018 r. spółka ma zapewnione unijne dofinansowanie tych planów. Pierwotnie wartość unijnego wsparcia wyniosła 160 mln zł, czyli połowę ówczesnej, szacunkowej wartości zamówienia. W tym

Jakie wymagania stawia PKP SKM Trójmiasto? Przewoźnik zamierza nabyć pojazdy o parametrach:

  • długość – ok. 75 m,
  • 4 człony,
  • nie mogą to być pojazdy piętrowe,
  • co najmniej 2 drzwi w każdym członie, czyli w całym pojeździe ma być co najmniej 8 drzwi z każdej strony (wielkość i liczba drzwi są dodatkowo punktowane),
  • co najmniej 170 miejsc siedzących (z tego max. 10% może być uchylnych) i min. 287 stojących,
  • wysokość podłogi przy wejściach do pojazdów – 960 mm. Pojazdy mają mieć wysuwane stopnie umożliwiające korzystanie z peronów o wysokościach od 300 do 960 mm,
  • prędkość eksploatacyjna – nie mniejsza niż 140 km/h

Pojazdy mają być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, a także wyposażone m.in. w toalety, klimatyzację, miejsca dla rowerów i gniazda USB oraz 230 V.

W przetargu najważniejszym kryterium będzie cena (95 proc.). Ponadto współczynnik liczby osi napędnych do liczby wszystkich osi w każdym pojeździe (2,5 proc.) oraz suma prześwitu pasażerskich drzwi zewnętrznych w każdym pojeździe (2,5 proc.).

Wraz z pojazdami SKM oczekuje od wykonawcy dostawy sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru.

Oferty można składać do 29 września 2022 r.

Dlaczego wcześniej nie udało się zakupić taboru?

W roku 2020, pomimo zapewnionego dofinansowania UE, organizator przewozów – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – zmienił zdanie i nie zgodził się wpisać projektu zakupu do kolejnej umowy przewozowej z przewoźnikiem – PKP SKM.

Organizator skrócił też czas trwania umowy przewozowej z PKP SKM. Według wcześniejszych uzgodnień z Operatorem miała zostać podpisana na okres 9 lat (2021 – 2030 r.). Umowa ta ostatecznie została podpisana na  5 lat – do grudnia 2026 r.

W reakcji na oświadczenie Organizatora Przewozów, który w grudniu 2020 r. stwierdził, że:

„Oczekiwanie, że Samorząd Województwa samodzielnie sfinansuje zakup nowego taboru przewoźnika rządowego jest nieporozumieniem”

 

Spółka PKP SKM zaproponowała UMWP przejęcie tego projektu. Urząd Marszałkowski miał kupić nowe pojazdy na własność, współfinansując ich zakup pozyskanym przez PKP SKM unijnym dofinansowaniem. Następnie wydzierżawić je PKP SKM.

Przewoźnik wyszedł z założenia, że najważniejsze jest, aby nowe, komfortowe pojazdy mogły służyć pasażerom trójmiejskiej aglomeracji, a kwestią drugorzędną jest, kto będzie ich właścicielem. Niestety, Urząd Marszałkowski odrzucił tę decyzję.

Dodaj komentarz