Pasażer Wydarzenia

Odnowiona trasa z Torunia do Chełmży

W niedzielę 4 września na trasę Toruń-Chełmża wróciły pociągi. Wyremontowana linia zapewni podróżnym lepszy dostęp do kolei, a także wyższy komfort obsługi.

Nowy peron na przystanku w Ostaszewie Toruńskim, trasa Toruń - Chełmża (fot., Przemysław Zieliński / PKP PLK)
Nowy peron na przystanku w Ostaszewie Toruńskim, trasa ToruńChełmża (fot., Przemysław Zieliński / PKP PLK)

Od niedzieli 4 września podróżni ponownie mogą skorzystać z pociągów jadących z Torunia w kierunku Grudziądza. W dni powszednie będzie 14 par pociągów. Realizowana przez PLK rewitalizacja linii kolejowej nr 207 docelowo zapewni lepsze warunki podróży na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża.

Pasażerowie skorzystają z nowych, wygodniejszych przystanków w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim (nowa lokalizacja przystanku bliżej centrum wsi) i Grzywnie. Oczekiwany komfort obsługi zapewnią wiaty, ławki oraz jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie. Ponadto powstały gabloty z rozkładami jazdy oraz nowe czytelne oznakowanie. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania zbudowano zaś specjalne pochylnie, które ułatwią dostęp do peronów.

Do końca września br. planowane jest jeszcze zakończenie budowy nowego przystanku Toruń Jar. Prace nad jednokrawędziowym peronem o długości 125 metrów mają miejsce w sąsiedztwie rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego, zakładów pracy i drogi krajowej nr 91. Aktualnie trwa wykonanie nawierzchni peronu oraz infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej. Przy nowym przystanku budowane jest także przejście dla pieszych i rowerzystów pod torami, które ułatwi komunikację w tej części miasta. Zasadnicza konstrukcja przejścia jest już gotowa i trwają prace wykończeniowe.

Na blisko 20-kilometrowym odcinku linii wymieniono tory oraz zabudowano 11 rozjazdów, które umożliwiają sprawną i bezpieczną zmianę toru jazdy. Po zakończeniu wszystkich prac nowa mijanka w Łysomicach oraz dodatkowy tor przed stacją Toruń Wschodni ułatwią sprawne mijanie się pociągów i zwiększą przepustowość linii, na którą będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Wymianie uległy też urządzenia i nawierzchnie na 14 przejazdach kolejowo – drogowych oraz przejściach dla pieszych.

Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu wymaganych pozwoleń pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h (obecnie do 90 km/h), a towarowe do 80 km/h (obecnie 40 km/h). Według planu zakończenie robót nastąpi w III kwartale br.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., warta blisko 145 mln zł netto. Stanowi część projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a także Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz