Raport z Polski Wydarzenia

WKD obchodzi 20-lecie działalności

Warszawska Kolej Dojazdowa obchodzi 1 lipca 20-lecie działalności spółki. Akt założycielski, wówczas PKP Warszawskiej Kolei Dojazdowej, podpisano 22 grudnia 2000 r. (100 proc. udziałów w kapitale zakładowym należało do PKP S.A.).

Do rejestru sądowego spółka wpisana została 29 grudnia 2000 r. Samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001 r. Był to pierwszy etap przekształceń własnościowych, który zakończyć się miał prywatyzacją Spółki.

Sprzedaż udziałów nastąpiła 30 września 2005 r. Umowę podpisali przedstawiciele PKP S.A. oraz Konsorcjum Samorządowe: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (ostatecznie zrezygnował z objęcia swoich udziałów) oraz Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Maz, Gmina Brwinów, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Michałowice.

Umowa weszła w życie dwa lata później. Od 27 września 2007 r. WKD stała się własnością samorządów lokalnych i pierwszym w pełni sprywatyzowanym kolejowym przewoźnikiem pasażerskim z Grupy PKP. WKD była także pierwszym całkowicie należącym do jednostek samorządu terytorialnego.

Od tego czasu WKD inwestowała w swój rozwój, poprawiając komfort podróży mieszkańcom regionu.

Strategia rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej ściśle związana jest z zamierzeniami jej właścicieli: Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 6 gmin, na których terenie realizowane są pasażerskie przewozy kolejowe.

Do najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych do planowanych realizacji w najbliższych latach należą:

 • Budowa drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska linii kolejowej nr 47 – realizacja 2021 r.- 2023 r.
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Modernizacja podstacji trakcyjnej w Grodzisku Mazowieckim.
 • Zakup 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych.
 • Modernizacja peronów na p.o. Reguły oraz Warszawa Raków.
 • Modernizacja drogi kolejowej od Warszawy do Podkowy Leśnej poprzez wymianę szyn na nowe.
 • Wdrożenie nowego systemu do obsługi kontroli i windykacji masowej.
 • Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych.
 • Zwiększenie liczby pociągów w rozkładzie jazdy poprzez wdrożenie podstawowej częstotliwości 10 minut w godzinach szczytu przewozowego oraz 7,5 minuty w porach największego obciążenia.
 • Modernizacja centrum sterowania urządzeniami zasilania elektroenergetycznego.
 • Rozwój systemów bezgotówkowego wnoszenia opłat za przejazdy oraz systemu planowania podróży w oparciu o dane rzeczywiste.
 • Modernizacja obiektów zaplecza przeglądowo-utrzymaniowego WKD.
 • Modernizacja centrum zdalnego sterowania ruchem kolejowym na linii WKD.
 • Modernizacja obiektów małej architektury przystankowej w obrębie linii WKD.
 • Rozbudowa sieci parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”.

Dodaj komentarz