Przewozy towarowe

Najlepszy kwartał roku – PKP CARGO prezentuje dane finansowe

Miliard złotych przychodu z tytułu umów z klientami wygenerowała spółka PKP CARGO w III kwartale 2020 r. EBITDA wyniosła 226,9 mln zł, a EBIT osiągnął wartość 36,6 mln zł. Pociągi Grupy przewiozły łącznie w trzecim kwartale 23,9 mln ton towarów, a wykonana praca przewozowa wyniosła 5,99 mld tkm.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku rynek towarowych przewozów kolejowych zmniejszył się o ponad 10 proc. w ujęciu rocznym – z 42,2 mld tkm w 2019 roku do 37,9 mld tkm w 2020 roku. Wpływ na tę tendencję nadal miały epidemia COVID-19 oraz założenia polityki klimatycznej, które ograniczają rynkowy popyt na przewozy w najważniejszych grupach towarów masowych, co uderza głównie w przedsiębiorstwa kolejowe o uniwersalnym profilu działalności, takie jak PKP CARGO.

Jednak po trudnym pierwszym i drugim kwartale 2020 roku Grupa PKP CARGO sukcesywnie odbudowuje swoje wyniki finansowe w ślad za rosnącymi przewozami. Przychody Grupy z tytułu umów z klientami w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 1,01 mld zł. Konsekwentnie kontynuowane są również działania oszczędnościowe we wszystkich kategoriach kosztów, a wynik operacyjny Grupy w trzecim kwartale uplasował się na poziomie 36,6 mln zł, przy -76,4 mln zł w poprzednim kwartale. Poprawa efektywności kosztowej pozwoliła także na znaczny wzrost wyniku EBITDA w relacji kw/kw. W trzecim kwartale 2020 roku EBITDA wyniosła 226,9 mln zł (116,7 mln zł w drugim kwartale 2020). Podobną tendencję kwartał do kwartału zauważyć można analizując wynik netto Grupy PKP CARGO, który w trzecim kwartale 2020 roku uplasował się na poziomie 15,6 mln zł przy wyniku -77,5 mln zł w drugim kwartale 2020.

– Odrabiamy straty, ale oczywiście nie uda się do końca roku zniwelować tych powstałych w pierwszych dwóch kwartałach – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Druga fala COVID-19 nie powinna być tak groźna dla kolejowych przewozów towarowych jak pierwsza, bo choć wprowadzone zostały w Polsce i innych krajach obostrzenia sanitarne, to jednak nie uderzyły one w przemysł, nie spowodowały przerwania łańcuchów dostaw obsługiwanych przez kolej – mówi prezes Warsewicz.