Przewozy towarowe

Najlepszy kwartał roku – PKP CARGO prezentuje dane finansowe

Miliard złotych przychodu z tytułu umów z klientami wygenerowała spółka PKP CARGO w III kwartale 2020 r. EBITDA wyniosła 226,9 mln zł, a EBIT osiągnął wartość 36,6 mln zł. Pociągi Grupy przewiozły łącznie w trzecim kwartale 23,9 mln ton towarów, a wykonana praca przewozowa wyniosła 5,99 mld tkm.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku rynek towarowych przewozów kolejowych zmniejszył się o ponad 10 proc. w ujęciu rocznym – z 42,2 mld tkm w 2019 roku do 37,9 mld tkm w 2020 roku. Wpływ na tę tendencję nadal miały epidemia COVID-19 oraz założenia polityki klimatycznej, które ograniczają rynkowy popyt na przewozy w najważniejszych grupach towarów masowych, co uderza głównie w przedsiębiorstwa kolejowe o uniwersalnym profilu działalności, takie jak PKP CARGO.

Czytaj dalej >