Pasażer Wydarzenia

Kolejowy ruch międzynarodowy – dokąd nie dojedziemy?

Do odwołania wstrzymany jest pasażerski ruch kolejowy przejeżdżający przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Ograniczenie to dotyczy pociągów kursujących między Polską a Białorusią, Rosją i Ukrainą. Ruch wewnątrzunijny jest utrzymywany, chociaż część pociągów jest odwołana lub ograniczono ich kursowanie (skrócone relacje, zmienione terminy itp.).

Koleje Śląskie – pociągi międzynarodowe do Czech i Słowacji kursują zgodnie z rozkładem jazdy;

Koleje Dolnośląskie – do końca bieżącego rozkładu jazdy odwołano kursowanie następujących pociągów międzynarodowych do Czech:

  • na odcinkach Szklarska Poręba Górna – Harrachov oraz Międzylesie – Lichkov;
  • wykonywanych w kooperacji z LEO Express na trasie Praga – Wrocław – Praga;
  • wykonywanych w kooperacji z DB („Pociąg do kultury”) na trasie Berlin – Wrocław – Berlin.
  • Bez zmian kursują pociągi na trasie Sędzisław – Kralovec, Zgorzelec – Goerlitz i Wrocław – Forst (Laustiz).

PKP Intercity – nadal zawieszone są  pociągi łączące Polskę z Białorusią, Rosją i Ukrainą, w tym tranzytowych np. Moskwa – Paryż. Ograniczono liczbę i terminy kursowania (np. do 2 dni tygodnia) wielu pociągów kursujących na trasie Warszawa / Gdynia – Berlin. Bez zmian kursują pociągi do/z Austrii, Czech, Słowacji i na Węgry.

  • Od nowego rozkładu jazdy przestanie funkcjonować połączenie międzynarodowe Żilina – Gdynia. Nie ogłoszono ograniczeń dot. kursowania zaplanowanych w nowym rozkładzie jazdy 2020/2021 pociągów międzynarodowych.

POLREGIO – do końca bieżącego rozkładu jazdy odwołano lub ograniczono terminy kursowania części pociągów na trasach: Szczecin – Angermünde – Berlin Gesundbrunnen oraz Szczecin – Löcknitz – Lübeck . Do końca 2020 r. pozostają odwołane połączenia z Białegostoku do Kaunas (Kowna).  Bez zmian kursują pociągi międzynarodowe do/z Niemiec na trasie Żagań – Forst (Lausitz), Kostrzyn – Berlin Ostkreuz.

Pozostali przewoźnicy

Bez zmian kursują pociągi kolei niemieckich do/ze stacji Świnoujście Centrum (linia nie ma połączenia z polską siecią kolejową).

JAKIE OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄ PASAŻERÓW W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM?

Czechy – podróżni z Polski co do zasady nie mogą wjeżdżać na terytorium Czech. Wyjątkiem od tej zasady, tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19, zostali objęci m.in.: pracownicy transportu międzynarodowego, obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy tranzytem lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych, dzieci poniżej 5 roku życia, dyplomaci akredytowani w Czechach, pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym.

Niemcy – w przypadku przyjazdu do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka (do którego zaliczono Polskę) obowiązują przepisy dotyczące odbycia 10-dniowej kwarantanny oraz dokonania elektronicznego zgłoszenia podróży na portalu www.einreiseanmeldung.de. Elektroniczna rejestracja podróżnych nie dotyczy osób, które przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie, podróżują w ramach ruchu przygranicznego do 24 godz. oraz osób przewożących zawodowo ludzi, towary lub dobra

Słowacja – od dnia 16 listopada 2020 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na COVID-19 lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. Obywatele UE mogą przejechać tranzytem przez terytorium Słowacji do innego kraju UE w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowanie paliwa na stacjach benzynowych.

Węgry – cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w celu prywatnym. Bez ograniczeń może wjechać na terytorium Węgier osoba pełniąca funkcje kierowniczą lub pracownik firmy – podmiotu powiązanego. Służbowy cel podróży należy udowodnić.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego