Aktualności

Nowe rozjazdy Rkpd zwiększą przepustowość sieci

Rozjazdy krzyżowe montowane na podrozjazdnicach strunobetonowych pozwolą na podniesienie prędkości eksploatacyjnej tych konstrukcji do 120 km/h oraz wydłużenie ich żywotności. Z jednej strony przyspieszy więc ruch pociągów pokonujących bardziej rozbudowane układy stacyjne, a z drugiej zmniejszy się częstotliwość i zakres prac utrzymaniowych.

KZN Bieżanów w ostatnich dniach kwietnia otrzymał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji rozjazdów krzyżowych podwójnych (Rkpd) na podrozjazdnicach betonowych w odmianie spawanej. Dokument ten jest pochodną pozytywnego przejścia badań technicznych testowej konstrukcji rozjazdowej, prowadzonych od 2015 r. na poligonie zlokalizowanym na stacji Świdnik, na którym testowane były też konstrukcje innych producentów rozjazdów, posiadających swoje fabryki w Polsce. Uzyskane świadectwo umożliwia już zabudowywanie tego typu konstrukcji na sieci PKP PLK. – Rynkowe zapotrzebowanie na ten typ rozjazdów jest bardzo duże. Montowane na strunobetonowych podrozjazdnicach konstrukcje dają możliwość prowadzenia ruchu pociągów z prędkością 120 km/h przy jeździe na kierunku zasadniczym. Sztywność podrozjazdnic, jak również specyficzne rozwiązania związane z zasadniczą częścią stalową rozjazdu, oraz wymóg dostarczania ich w blokach, wydłużą okres ich eksploatacji, redukując jednocześnie nakłady na prace związane z bieżącym utrzymaniem – stwierdza Paweł Winiarski członek zarządu dyr. handlowy Grupy KZN Bieżanów. – Nic zatem dziwnego, że zarządca sieci chce w jak najszerszym stopniu wykorzystać potencjał drzemiący w tym rozwiązaniu technicznym, stosując go wszędzie tam, gdzie układ torowy wymusza zastosowanie rozjazdu Rkpd. A w ślad za tym idą wykonawcy, którzy jeszcze przed uzyskaniem przez nas świadectwa bombardowali nas zapytaniami handlowymi dotyczącymi takich właśnie rozjazdów – dodaje Winiarski.

MD