Tabor

PesaDART pozytywnie zaliczył testy certyfikujące ETCS poziomu 2

W nocy z 14-15 oraz z 15-16 listopada 2016 r. odbyły się testy certyfikujące ETCS poziomu drugiego w pojeździe PesaDART (ED161-020) na trasie E30, linia 282, szlak Miłkowice – Chojnów. Pojazd PESA jako pierwszy w Polsce i na polskiej infrastrukturze przeszedł te testy pozytywnie.

Warto zwrócić uwagę, że pojazdy ezt PesaDART znajdują się w ciągłej eksploatacji. ETCS poziomu 2 to najnowocześniejszy, interoperacyjny system bezpieczeństwa obowiązujący na terenie Unii Europejskiej, który zamontowany w pojeździe utrzymuje łączność radiową GSM-R oraz komunikuje się przy pomocy Balis z urządzeniami przytorowymi (infrastrukturą).

Testy przeprowadzał Instytut Kolejnictwa – jednostka notyfikowana i upoważniona do badań i certyfikacji. W testach uczestniczyli również przedstawiciele firm: PESA – producent pojazdu, SIEMENS – dostawca systemu, TUV – niemiecka jednostka certyfikująca system ETCS firmy SIEMENS, PKP PLK – zarządca infrastruktury, IC – klient PESA i właściciel pojazdów.

Dodaj komentarz