Inwestycje Wydarzenia

Pierwsze pociągi przejechały nowym mostem kolejowym w Przemyślu

Po jednym torze nowej przeprawy kolejowej w Przemyślu kursują już pociągi. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, inwestycja jest na ukończeniu. Most usprawni ruch pociągów na trasie Kraków – Medyka.

Most kolejowy w Przemyślu (Fot. Tomasz Warszewski / PKP PLK)
Most kolejowy w Przemyślu (Fot. Tomasz Warszewski / PKP PLK)

Nowy most kolejowy w Przemyślu powstał między rozsuniętymi elementami zabytkowego obiektu. W sobotę 18 listopada pierwsze pociągi przejechały jednym torem nad rzeką San.

– Realizacja projektów inwestycyjnych, obejmujących obiekty inżynieryjne, jak np. most w Przemyślu – służy rozwojowi kolei w regionach. Stanowi istotny element dla usprawnienia połączeń kolejowych, podniesienia poziomu bezpieczeństwa na torach  i tym samym sprzyja zwiększeniu roli kolei w przewozach pasażerskich i towarowych w Polsce  – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Zanim tor oddano do użytku, PKP PLK przeprowadziła na moście próby obciążeniowe. Te pozwoliły sprawdzić konstrukcję pod względem statycznym i dynamicznym. Do testów posłużył m.in. skład połączonych ze sobą trzech lokomotyw spalinowych, o łącznej wadze 360 ton.

Dla zbadania efektów dynamicznych pracy ustroju nośnego mostu, wystarczyła jedna lokomotywa. Jednocześnie prowadzone są prace na moście wzdłuż toru nr 2, gdzie odbywa się scalanie ostatnich elementów konstrukcji. Następnie, układane będą szyny i podkłady.

– Zapewnienie sprawnych i bezpiecznych połączeń na trasach kolejowych – to priorytet w działalności PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Budowa mostu w Przemyślu wpisuje się w te działania i pozwala usunąć wąskie gardło na ważnej linii kolejowej KrakówMedyka, zachowując jednocześnie historyczny charakter obiektu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Po oddaniu do użytkowania przeprawy w ciągu toru nr 1, wyłączono by-pass, który umożliwiał prowadzenie ruchu kolejowego w trakcie prac.

– Przedsięwzięcie realizowane jest według koncepcji, pozwalającej na zachowanie w panoramie miasta zabytkowych elementy kolejowej przeprawy – informują Polskie Linie Kolejowe. – Jeszcze w tym roku, efektem inwestycji będą dwie nowe nitki mostów z przęsłami o klasycznej konstrukcji stalowej, kratownicowej. Nowe obiekty zagwarantują sprawne przejazdy na linii nr 91 KrakówMedyka i umożliwią przewoźnikom tworzenie lepszej oferty podróży koleją. Jedna stara nitka będzie zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą dwie części miasta. Druga zostanie wykorzystana przez Muzeum Ziemi Przemyskiej.

 

Kolejowa inwestycja obejmuje również przebudowę dróg w obrębie mostu. Dzięki temu korzystnie zmieni się system komunikacji w Przemyślu. Wykonawca kontynuuje prace przy ul. Sportowej i 22–go Stycznia. Zakończenie zasadniczych robót przy budowie mostu planuje na grudzień 2023 r.

Budowa nowego mostu kolejowego w Przemyślu nad rzeką San kosztuje 66,6 mln zł netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz