Wydarzenia

PKM będzie w całości zelektryfikowana

Pomorska Kolej Metropolitalna SA stale pracuje nad zwiększeniem dostępności transportowej dla mieszkańców Pomorza. Projekt elektryfikacji linii, który wchodzi w fazę realizacji ma sprawić, że dostęp do komunikacji kolejowej na Pomorzu będzie jeszcze lepszy.

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska / UMWP

30 kwietnia 2021 r. zawarta została umowa na realizację inwestycji pod nazwą „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Firoga”. 

O znaczeniu elektryfikacji dla rozszerzenia oferty połączeń powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego:

– Projekt elektryfikacji linii jest zwieńczeniem całości projektu PKM, który rozpoczął się w już w 2012 roku, jednak ze względu na brak trakcji na linii kolejowej 201 z Gdyni do Kościerzyny plany elektryfikacji spółka musiała odłożyć w czasie. Dzięki zawartej dzisiaj umowie już za 21 miesięcy projekt PKM stanie się kompletny. Elektryfikacja linii przyczyni się do uruchomienia połączeń ponadregionalnych na linii PKM. Jako Samorząd Województwa Pomorskiego od lat staramy się rozwijać ofertę przewozową dla mieszkańców regionu.

 

Do możliwości dalszego rozwoju województwa, które otwiera modernizacja i budowa nowego przystanku – Gdańsk Firoga – odniósł się Leszek Bona, wicemarszałek województwa pomorskiego:

Nowe relacje, pociągi elektryczne, większe składy, czy nowy przystanek Gdańsk Firoga – to tylko niektóre korzyści czekające nas po elektryfikacji linii PKM. Realizacja projektu znacząco wpłynie na komfort podróżowania pasażerów. Liczymy na dynamiczny przyrost osób korzystających z transportu publicznego. Dodatkowo nowy przystanek Gdańsk Firoga, usytuowany będzie pomiędzy przystankami Gdańsk Matarnia oraz Gdańsk Port Lotniczy, w rozwijającej się prężnie dzielnicy Gdańska. To tu mieści się i powstaje wiele nowych firm. Ich pracownicy będą mieli łatwy dostęp do transportu publicznego.

 

Prezes Zarządu PKM Grzegorz Mocarski przybliżył szczegółu inwestycji:

– Spośród 11 złożonych ofert w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy TORPOL SA, której wartość zamówienia podstawowego wynosi 48 850 755,96 zł brutto. Projektowana, prawie 40 km sieć trakcyjna zostanie podwieszona do około 1500 elementów konstrukcji wsporczych. Przy realizacji projektu zastosowane zostaną technologie, które niwelują negatywny wpływ na istniejącą infrastrukturę kolejową, środowisko, otoczenie oraz okolicznych mieszkańców.

Dodaj komentarz