Wydarzenia

PKM będzie w całości zelektryfikowana

Pomorska Kolej Metropolitalna SA stale pracuje nad zwiększeniem dostępności transportowej dla mieszkańców Pomorza. Projekt elektryfikacji linii, który wchodzi w fazę realizacji ma sprawić, że dostęp do komunikacji kolejowej na Pomorzu będzie jeszcze lepszy.

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska / UMWP

30 kwietnia 2021 r. zawarta została umowa na realizację inwestycji pod nazwą „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Firoga”. 

O znaczeniu elektryfikacji dla rozszerzenia oferty połączeń powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego:

– Projekt elektryfikacji linii jest zwieńczeniem całości projektu PKM, który rozpoczął się w już w 2012 roku, jednak ze względu na brak trakcji na linii kolejowej 201 z Gdyni do Kościerzyny plany elektryfikacji spółka musiała odłożyć w czasie. Dzięki zawartej dzisiaj umowie już za 21 miesięcy projekt PKM stanie się kompletny. elektryfikacja linii przyczyni się do uruchomienia połączeń ponadregionalnych na linii PKM. Jako Samorząd Województwa Pomorskiego od lat staramy się rozwijać ofertę przewozową dla mieszkańców regionu.