Konferencja Targi Wydarzenia

O wodorze i transporcie szynowym – Polska Izba Kolei zaprasza na konferencję

Wymiana doświadczeń administracji rządowej, środowiska naukowego, przemysłu, przewoźników kolejowych i producentów taboru oraz jednostek finansujących  w zakresie opracowania i wdrażania alternatywnych napędów w środkach transportu oraz promocji ekologicznych napędów w pojazdach szynowych będzie tematem organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei I konferencji “Kolej Wodorowa”. Wydarzenie jest odpowiedzią na założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, Krajowego Planu Odbudowy oraz pryncypiów płynących z idei Europejskiego Zielonego Ładu. Konferencja wpisuje się również w założenia i planowanie działań w ramach Europejskiego Roku Kolei (ERK2021), którego celem jest upowszechnianie koncepcji EZŁ i działań proekologicznych w transporcie kolejowym.

 

„KOLEJ WODOROWA”
HYDROGEN4RAIL – FUTURE OF TRANSPORT

która odbędzie się  dniach 30.06-1.07. 2021 r.
w siedzibie 

Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej
oraz
CK NOVOTEL Malta w Poznaniu

 

Produkcja wodoru w Polsce klasyfikuje nas na piątym w świecie miejscu a trzecim w Europie wśród producentów ekologicznego paliwa przyszłości. To ogromny potencjał ukierunkowany na progres. Nowy rodzaj napędów będzie elementem wymiany taboru kolejowego. UTK szacuje, że aby przed rokiem 2030 zastąpić tabor którego wiek przekroczy 40 lat należy zakupić 1700 wagonów pasażerskich, 900 EZT oraz 245 lokomotyw. To koszt 30 mld zł i szansa na rozwój rodzimych przedsiębiorstw.

PSW znajduje się w fazie konsultacji i legislacji. Zakłada się przyjęcie działań dla produkcji wodoru, budowy stacji i magazynów oraz wprowadzenia pojazdów z ogniwami wodorowymi. W III kwartale 2021r. Prawo Wodorowe ma być gotowe wskazując reżimy dla wodoru jako paliwa do pojazdów.

Przygotowaliśmy PANEL DYSKUSYJNY pt. „Oczekiwania rynku wobec pojazdów wodorowych” dotyczący nowoczesnej technologii i korelacji interesów zaangażowanych stron oraz wyjazd studyjny do Centrum Badawczego ŁUKASIEWICZInstytut Pojazdów Szynowych „TABOR”.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy ekspertów i specjalistów z Kancelarii RM, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zaprosiliśmy również podmioty kolejowe zainteresowane zastosowaniem wodoru: PKP Energetyka S.A., PKP CARGO S.A., PKP Intercity S.A. ,POLREGIO sp. z o.o. oraz przewoźników aglomeracyjnych i samorządowych. Dodatkowa grupa zaproszonych to producenci paliwa oraz taboru: NEWAG SA., PESA Bydgoszcz, ALSTOM KONSTAL S.A., H. Cegielski -FPS, SIEMENS, RAFINERIA TRZEBINIA S.A., JSW Innowacje S.A.,PKN ORLEN S.A., LOTOS S.A.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

  • produkcję wodoru
  • napędy i zasilanie
  • dystrybucję  i magazynowanie 
  • infrastrukturę liniową, taborową oraz stacje tankowania
  • ekonomię i finansowanie
  • lokomotywy i inne pojazdy zasilane wodorem

Uczestnictwo w konferencji jest okazją do podjęcia dyskusji,  przeprowadzenia rozmów dotyczących nurtujących Państwa problemów oraz możliwością zaprezentowania szerokiemu gronu specjalistów profilu działalności oraz potencjału firmy poprzez uczestnictwo, stoisko i prezentację multimedialną 

Dodaj komentarz