Wydarzenia

PKM będzie w całości zelektryfikowana

Prezes Zarządu PKM Grzegorz Mocarski przybliżył szczegółu inwestycji:

– Spośród 11 złożonych ofert w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy TORPOL SA, której wartość zamówienia podstawowego wynosi 48 850 755,96 zł brutto. Projektowana, prawie 40 km sieć trakcyjna zostanie podwieszona do około 1500 elementów konstrukcji wsporczych. Przy realizacji projektu zastosowane zostaną technologie, które niwelują negatywny wpływ na istniejącą infrastrukturę kolejową, środowisko, otoczenie oraz okolicznych mieszkańców.