Raport z Polski

PKP PLK poszukuje pilarzy do wycinki drzew przy torach

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na wycinkę drzew i krzewów wzdłuż linii kolejowych na terenie należącym do ZLK we Wrocławiu. Zapytanie obejmuje także wykonanie 4-metrowych pasów przeciwpożarowych. Oferty składać można do 26 lipca.

Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na wycinkę drzew oraz utworzenie pasów przeciwpożarowych przy torach w woj. dolnośląskim. (fot. PKP PLK)
Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na wycinkę drzew oraz utworzenie pasów przeciwpożarowych przy torach w woj. dolnośląskim. (fot. PKP PLK)

Zgodnie z treścią przetargu, zwycięzca przetargu dokonać ma wycinki drzew i krzewów oraz utworzyć pasy przeciwpożarowe przy torach na terenie Sekcji Eksploatacji Wrocław Główny, Wrocław Brochów, Głogów (z terenów nieruchomości zamawiającego, a także osób prywatnych) oraz z PGL Lasów Państwowych.

Przetarg: Wykonanie pasów przeciwpożarowych wraz z wycinką drzew i krzewów

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj:

  1. Wykonanie 4 metrowych pasów przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem w ilości co najmniej 10 km w okresie ostatnich trzech lat,
  2. Wykonanie wycinki drzew w ilości co najmniej 5 tys. szt. w okresie ostatnich trzech lat.

    Wykonawca musi dysponować co najmniej 10 pracownikami, w tym:

  • operatorami pilarek posiadającymi uprawnienia do wykonywania pracy pilarza – min. 8 osób,
  • pracownikami, posiadającymi ważne badania do prac na wysokościach – min. 2 osoby.
  • pracownik z uprawnieniami do prowadzenia nadzoru przyrodniczego.

Co zdecyduje o wyborze wykonawcy? Jak zaznaczyły w przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe, najważniejsza będzie cena realizacji zadania (90 proc.) oraz cena wykupu drewna (10 proc.).

Oferty w przetargu składać można do 26 lipca (do godz. 10.00). Po upływie tego terminu nastąpi otwarcie dokumentów.

Dodaj komentarz