Raport z Polski Wydarzenia

PKP SA rozpoczęły współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej

Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały porozumienie w sprawie współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Celem porozumienia jest przygotowanie żołnierzy WOT i pracowników PKP S.A. do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa oraz w sytuacji wprowadzenia stopni alarmowych.

PKP SA rozpoczęły współpracę z WOT (fot. PKP SA)
PKP SA rozpoczęły współpracę z WOT (fot. PKP SA)

Podpisane w Warszawie porozumienie stanowi o wzajemnej współpracy między PKP S.A. i WOT m.in. w zakresie organizacji szkoleń związanych z obronnością, których istotą będzie wsparcie ochrony i obrony infrastruktury kolejowej. W ramach porozumienia przeprowadzone będą także wspólne ćwiczenia z zarządzania kryzysowego, w tym przede wszystkim wypracowane zostaną wspólne procedury dotyczące zabezpieczenia dworców kolejowych, ewakuacji ludności z miejsca zdarzeń, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz świadczenia poszkodowanym pomocy przedmedycznej. Porozumienie zakłada także wspólne szkolenia z zakresu zabezpieczania infrastruktury kolejowej i obiektów kolejowych. Szczególnie chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dworców kolejowych oraz skuteczną ich naprawę w przypadku aktów sabotażu, a także zapoznanie się z metodami przeciwdziałania takim aktom. W wydarzeniu związanym z podpisaniem porozumienia uczestniczyli również Maciej Małecki – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Wojciech Skurkiewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

– Porozumienie z Wojskami Obrony Terytorialnej to niezmiernie ważna inicjatywa, szczególnie w świetle agresji Rosji na Ukrainę i toczącej się już od kilku miesięcy, tuż przy naszej granicy, wojny. Nie ma wątpliwości, że sprawny i bezpieczny transport kolejowy jest jednym z elementów determinujących bezpieczeństwo państwa, a w czasie kryzysu militarnego odgrywa niezwykle ważną rolę. Pokazały to Koleje Ukraińskie, ewakuując uchodźców z zagrożonych terenów, zapewniając zaopatrzenie armii i transport ładunków humanitarnych. Warto przypomnieć, że to kolej wytyczyła korytarze dyplomatyczne, którymi do Kijowa przemieszczali się prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz wielu europejskich i światowych polityków. Znaczenie kolei w trudnych czasach udowodniły także spółki Grupy PKP, które już w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę zaangażowały się – w bardzo różnych formach – w pomoc obywatelom i państwu ukraińskiemu – podkreśla Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.