Raport z Polski Wydarzenia

Prezes PKP S.A. wiceprezesem CER

Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Europejskich Kolei i Zarządców Infrastruktury (CER) wybrało nowe kierownictwo organizacji. Spotkanie odbyło się w przeddzień 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku.

Prezes PKP S.A. wiceprezesem CER

Członkowie CER podjęli decyzję o przedłużeniu kadencji dotychczasowemu przewodniczącemu Wspólnoty. Funkcję tę będzie pełnił Andreas Matthä, dyrektor generalny Austriackich Kolei Związkowych (ÖBB). Podczas zgromadzenia powołani zostali także nowi wiceprzewodniczący CER: Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych, Richard Lutz – prezes zarządu Kolei Niemieckich (DB) oraz Jest-Pierre Farandou – szef Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF). Nowe kierownictwo zostało powołane na lata 2022-2023.

Dodatkowo podczas posiedzenia członkowie CER przyjęli ważne stanowiska w zakresie rozwoju sieci TEN-T, wdrożenia i rozwoju Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz prac nad wspólnym systemem biletowym.