global Wydarzenia

Prezesi PKP S.A i SNCF rozmawiali o sytuacji kolei w Europie

Prezesi zarządu PKP S.A. oraz kolei francuskich SNCF wzięli udział w spotkaniu online, w którego trakcie omówili bieżącą sytuację z perspektywy rozwoju kolei w Europie. Spotkanie zorganizowane zostało 14 kwietnia.

Celem bilateralnego spotkania szefów kolei polskich i francuskich – Krzysztofa Mamińskiego i Jean Pierre’a Farandou – była wymiana informacji na temat wyzwań stojących przed kolejami europejskimi w najbliższych latach oraz priorytetów wynikających z poszczególnych polityk unijnych, w tym europejskiej agendy i strategii transportowej oraz nowej perspektywy finansowej. Prezesi PKP i SNCF zgodzili się co do konieczności zacieśnienia współpracy. Szef kolei francuskich zwrócił uwagę na coraz większe ukierunkowanej polityki transportowej we Francji na rozwój transportu kolejowego, czego przykładem jest poparcie przez francuskich parlamentarzystów zmian w prawie, które przyczynią się do wstrzymania wewnątrzkrajowych lotów pasażerskich realizowanych na krótkich trasach.

Prezesi odnieśli się także do kwestii wzmocnienia roli kolei w kontekście konkurencyjności międzygałęziowej i opracowanego przez Komisję Europejską planu Europejskiego Zielonego Ładu. Działalność operacyjna i realizowane inwestycje, zarówno Grupy PKP, jak i w SNCF, wpisują się w najważniejsze założenia EZŁ, takie jak: inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego, zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków czy współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych