Inwestycje Wydarzenia

Rozpoczęły się prace projektowe dworca Częstochowa Główna

Spółka PKP podpisała umowę z pracowniami wybranymi w konkursie architektonicznym, na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dworca Częstochowa Główna.

Nowy dworzec Częstochowa Główna zaprojektuje konsorcjum firm, w którym liderem jest pracownia Toprojekt Marek Wawrzyniak z Rybnika, a pracowniami wspierającymi  And Studio z Paryża i Studio Antonini z Paryża. Zadaniem architektów jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do powstania nowego budynku dworca od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z przebiegającym nad torami pasażem oraz strefą wejściową od strony pl. Rady Europy. Istotnym elementem całego założenia jest zaprojektowanie centrum przesiadkowego dla autobusów podmiejskich i dalekobieżnych, co znacznie podniesie komfort podróżowania. Etap projektowania zakończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę jesienią 2021 roku. Jego następstwem będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych, a następnie, po jego wyborze, rozpoczęcie budowy nowego dworca Częstochowa Główna. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to koniec roku 2023, jednakże należy zaznaczyć, że ostateczna data zakończenia inwestycji będzie zależna od terminowości poszczególnych jej etapów.

–  Przebudowa Dworca Głównego w Częstochowie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych to kolejny krok ku poprawie jakości obsługi podróżnych w dużych miastach. Jest to jeden z 4 przebudowywanych dworców w województwie śląskim i jeden z prawie 200 w całym kraju. Na Program Inwestycji Dworcowych polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł. Mam nadzieję, że zmodernizowany dworzec będzie wizytówką miasta nie tylko dla podróżnych z Polski, ale także dla pielgrzymów odwiedzających licznie Sanktuarium na Jasnej Górze – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

 

O inwestycji mówił także wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Przebudowa dworca Częstochowa Główna poprawi jakość obsługi wszystkich grup pasażerów. Ze wsparciem środków krajowych oraz funduszy europejskich powstanie spójny architektonicznie, nowoczesny i dostępny obiekt, przystosowany do potrzeb wszystkich pasażerów – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

 

Poprawa jakości obsługi klienta jest niezwykle istotna – o czym mówił członek Zarządu PKP S.A.

– Podpisanie umów na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego dworca Częstochowa Główna to ważny krok w procesie inwestycyjnym. Jestem przekonany, że dzięki pracom projektowym koncepcja, którą zobaczyliśmy po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego, nabierze realnych kształtów. Naszym głównym celem jest poprawa jakości obsługi wszystkich grup podróżnych oraz uzyskanie spójnej i przyjaznej użytkownikom przestrzeni dworcowej – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

 

Inwestycja dofinansowana została ze środków PIiŚ.

– Bardzo nas cieszy, że projekt modernizacji dworca głównego w Częstochowie pomimo pandemii zmierza do realizacji. Ta inwestycja to jedna z kluczowych części projektu, który otrzymał dotychczas 59 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko na modernizację 8 dworców w województwie łódzkim i śląskim – podkreśla Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

 

Dodaj komentarz