Inwestycje Wydarzenia

Spółka CPK podpisała umowę na analizę środowiska dla lotniska i węzła kolejowego

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała z firmą Arup Polska kontrakt na analizy środowiskowe, dotyczące węzła CPK, czyli terenów przewidzianych pod budowę nowego portu lotniczego wraz z dworcem kolejowym i zbiegających się tutaj kolejowych „szprych”. Umowa warta jest 32 mln zł netto.

Wykonawca zobowiązał się do końca 2021 r. przeprowadzić tzw. inwentaryzację stanu zerowego środowiska wraz z przedłożeniem i zatwierdzeniem raportów z badań stanu środowiska. Umowa przewiduje też dostarczenie w dalszej kolejności m.in. raportu odziaływania na środowisko, decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych i decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Tzw. inwentaryzacja stanu zerowego środowiska, która jest jednym z elementów zawartego kontraktu, obejmie obszar znacznie większy niż samej inwestycji lotniskowo-kolejowej wraz z najbliższym otoczeniem, czyli zakładanych 74 km kw. Badania zostaną przeprowadzone bowiem w czterech podobszarach:

  • tzw. A0 – obszar badań abiotycznych elementów środowiska i dokumentacji hydrogeologicznej, w najbliższym otoczeniu Portu Solidarność (o powierzchni 157 km kw),
  • A – pełnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt dla lokalizacji inwestycji lotniskowej, drogowych i kolejowych wokół węzła (340 km kw),
  • B – buforów na potrzeby inwentaryzacji gatunków ptaków i nietoperzy (794 km kw)
  • C – inwentaryzacji gatunków ptaków mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego (1055 km kw)

To najważniejsza spośród umów CPK na analizy środowiskowe. W pierwszej kolejności chodzi o teren nowego lotniska wraz dworcem kolejowym, liniami kolejowymi i infrastrukturą drogową. Umowa obejmie jednak swoim zakresem znacznie większy obszar m.in. ze względu na szczególne wymagania dotyczące inwentaryzacji portów lotniczych

MÓWI WICEMINISTER INFRASTRUKTURY MARCIN HORAŁA, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. CPK.

Zakres prac będzie dotyczył nie tylko dokumentacji w ramach tzw. inwentaryzacji stanu zerowego środowiska, lecz także na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko i innych postępowań administracyjnychzwiązanych z ochroną środowiska, a niezbędnych potem np. do skompletowania przez spółkę CPK wniosku o decyzję lokalizacyjną.

Czytaj dalej >