Inwestycje Wydarzenia

Trwają prace na liniach szerokotorowych przy granicy z Białorusią

Ponad 350 mln zł kosztuje modernizacja dwóch szerokotorowych linii kolejowych na Podlasiu. Po nowych torach i wyremontowanym moście nad zalewem Siemianówka już kursują pociągi towarowe z Białorusi. Nowe tory są już położone na odcinku Sokółka – Kuźnica – do granicy z Białorusią. Dzięki inwestycji więcej dłuższych i cięższych składów przejedzie przez wschodnią granicę.

Fot. Juliusz Stelmaszek / PKP PLK

Prace modernizacyjne na linii Kuźnica Białostocka – Sokółka – Geniusze prowadzone są tuż obok kursujących pociągów pasażerskich. Wykonawca ułożył już ponad 10 km toru szerokiego. Aktualnie montowane są nowe szyny i podkłady. W trakcie prac wykorzystano już ponad 800 wagonów tłucznia.

Na odcinku Sokółka-Geniusze zdemontowano stare szyny i podkłady.

Prace inwestycyjne ruszyły w czerwcu 2020 r. Docelowo wymienionych ma zostać 27 km torów, przebudowanych lub wyremontowanych będzie także 16 obiektów inżynieryjnych. W ramach działań przebudowanych zostanie 16 przejazdów kolejowych. Na remontowanym odcinku zainstalowane zostaną nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Dzięki inwestycji możliwe będzie przywrócenie ruchu pociągów na odcinku Sokółka – Geniusze, wyłączonym z eksploatacji od 1992 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach dwóch projektów: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze” i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo”, których łączna wartość to około 200 mln zł netto. Modernizacja dofinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok.

Na linii kolejowej granica państwa – Zabłotczyzna zostało już wymienionych 20 km toru głównego, a nowe szyny, łączone w technologii bezstykowej, zapewniają mniejszy poziom hałasu. Remont objął 13 obiektów inżynieryjnych – mostów i przepustów, prace prowadzone są na moście kolejowym w Narewce. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego i samochodowego zapewniła przebudowa 12 przejazdów drogowo-kolejowych.

Fot. Juliusz Stelmaszek / PKP PLK

Na stacji w Siemianówce wyremontowano nastawnię, która aktualnie wyposażana jest w nowoczesne komputerowe urządzenia sterowania ruchem, co zwiększy poziom bezpieczeństwa i umożliwi obsługę większej liczby pociągów. Prowadzone są prace przy budowie oświetlenia torów w stacji Siemianówka, Mikłaszewo i Zabłotczyzna oraz roboty elektroenergetyczne. Zakończenie zasadniczej części prac na tej linii planuje się na marzec 2021 r., natomiast ostateczne zakończenie projektu przewidywane jest w IV kwartale 2022 r.

Modernizacja linii kolejowej nr 59 prowadzona jest w ramach dwóch projektów:

  • „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (s)” o wartości 78,9 mln zł netto, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i Funduszu Kolejowego;
  • „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka-Swisłocz” o wartości 78,8 mln zł netto, finansowanego w całości z budżetu państwa (wchodzącego w zakres szerszego projektu pn. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”).

Więcej towarów po szerokich torach

Dodaj komentarz