Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Mniej wypadków i ofiar śmiertelnych. Polska kolej coraz bezpieczniejsza [RAPORT]

Polska kolej z roku na rok staje się coraz bezpieczniejsza – wynika z najnowszego raportu Urzędu Transportu Kolejowego. W 2020 r. miernik wypadków – wskaźnik odnoszący liczbę wypadków na sieci kolejowej do pracy eksploatacyjnej – wyniósł 1,71.

Urząd Transportu Kolejowego

W roku 2020 na polskich torach doszło do 406 wypadków – to o 22,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Praca eksploatacyjna obniżyła się o 5,8 proc., co doprowadziło do historycznie niskiego poziomu miernika wypadków.

– Wartość miernika w 2020 r. w obiektywny sposób potwierdza, że polska kolej również w tak trudnym roku była bezpieczniejsza, a spadek liczby wypadków nie jest jedynie efektem spadku wykonywanych przewozów – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Największe spadki w 2020 r. odnotowano w przypadku wykolejeń i koizji – ich liczba zmniejszyła się odpowiednio o 40 proc. i 35 proc.

Liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i z udziałem osób nieupoważnionych do przebywania na terenie kolejowym spadła średnio po ok. 15 proc.

– Znacznie większy spadek odnotowano zatem w przypadku liczby zdarzeń wewnątrz systemu kolejowego, aniżeli z udziałem strony trzeciej. Efektem tego jest wyjątkowo wysoki, wynoszący 77,3 proc. udział wypadków z udziałem strony trzeciej w ogólnej liczbie wypadków – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Spadek liczby wypadków w 2020 r. pociągnął za sobą również spadek liczby osób w nich poszkodowanych.

Na torach zginęło 148 osób – to spadek w porównaniu do roku 2019 o 8,1 proc. Ciężko ranne zostały 44 osoby – spadek o 8,3 proc.

Aż 98 proc. wszystkich osób poszkodowanych w wypadkach kolejowych w 2020 r. to skutek wypadków z udziałem strony trzeciej – na przejazdach kolejowo-drogowych lub z udziałem osób nieupoważnionych przebywających na terenie kolejowym.

Podsumowanie najważniejszych danych dotyczących bezpieczeństwa kolejowego zawiera opublikowane „Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”. Dokument zawiera informacje o wypadkach i incydentach zaistniałych w 2020 r. Wybrane najważniejsze rodzaje zdarzeń są poddawane szczegółowej analizie ze wskazaniem rekomendowanych działań zapobiegawczych. Szczegółowo opisano również aktywność Prezesa UTK w obszarze bezpieczeństwa systemu kolejowego.

Sprawozdanie powstaje w oparciu o dane o zdarzeniach kolejowych przekazywane na bieżąco do Prezesa UTK i gromadzone w Rejestrze Zdarzeń Kolejowych. Wykorzystywane są również informacje przekazywane przez podmioty rynku w Raportach w sprawie bezpieczeństwa.

Co 3 dni wypadek? To stanowczo za dużo!

Dodaj komentarz