Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK zmienia stację Łódź Kaliska

Na stacji Łódź Kaliska widać już efekty prowadzonych prac. Gotowe są ścianki pierwszego nowego peronu. Kolejne trzy również są w budowie. Wykonawca wzmacnia konstrukcję wiaduktu wschodniego nad al. ks. bp. Władysława Bandurskiego. Inwestycja zwiększy możliwości kolei w Łodzi oraz w kierunku Zduńskiej Woli, Zgierza i Tomaszowa Maz. Koszt prac to 337 mln zł.

Fot. RW / PKP PLK

Na stacji Łódź Kaliska rozpoczęło się układanie ścianek (tzw. elki) nowego wyższego peronu nr 5. Zakończyła się rozbiórka peronów nr 4, 5 i 6. Wykonawca wzmacnia grunt pod budowę nowych obiektów. Usunięto nawierzchnię na wiadukcie wschodnim nad aleją ks. bp. W. Bandurskiego. Zdemontowano tory i sieć trakcyjną także po wschodniej stronie stacji.

Od połowy grudnia prace prowadzone są również na peronach nr 1 i 2. Wykonawca rozbiera stare obiekty – w tym usuwa nawierzchnię peronową, demontuje przyległe tory i sieć trakcyjną.

Obecnie na wiadukcie wschodnim nad aleją ks. bp. W. Bandurskiego wzmacniana jest konstrukcja od strony budynku dworca i w rejonie ulicy Karolewskiej. Oczyszczane i zabezpieczane są dolne powierzchnie obiektu. Odnawiane są mury oporowe wiaduktu.

Prace na stacji wykonywane są przy utrzymaniu ruchu pociągów. Obsługę podróżnych zapewnia peron nr 3. Na stacji jest oznakowanie ułatwiające dojście na pociąg. Są komunikaty głosowe.