Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Tunel kolejowy na trasie Wrocław – Jelenia Góra będzie przebudowany

Tunel na ważnej linii Wrocław – Jelenia Góra koło Trzcińska (Dolny Śląsk) zapewni sprawniejsze przejazdy pociągów. Dziewiętnastowieczny obiekt zostanie wzmocniony i poszerzony.

Tunel w pobliżu Trzcińska (fot. Mirosław Siemieniec / PKP PLK)
Tunel w pobliżu Trzcińska (fot. Mirosław Siemieniec / PKP PLK)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na roboty w obrębie Trzcińska, na istotnej trasie krajowej między miastami na Dolnym Śląsku.

– Zwiększą się możliwości kolejowych połączeń na trasie Wrocław – Jelenia Góra dzięki pracom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w XIX w. tunelu miedzy Trzcińskiem a Wojanowem. Środki budżetowe przeznaczone na tę inwestycję pozwolą na coraz lepsze wykorzystywanie kolei – transportu ekologicznego i ważnego dla codziennych i okazjonalnych podróży oraz przewozu towarów, m.in. ładunku z dolnośląskich kopalni kamienia – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Prace obejmą odnowienie blisko 300 m tunelu. Wewnątrz obiektu wykonawca rozbierze kamienną obudowę, którą zastąpi mocniejsza, a także bardziej wytrzymała żelbetowa konstrukcja. Dzięki „poszerzeniu” tunelu będzie mogło przejeżdżać więcej pociągów. Możliwe będą, nierealizowane obecnie, równoczesne przejazdy składów po obu torach. Renowacja obejmie ponadto ściany oporowe i odwodnienie. Przewidziano także wymianę torów i sieci trakcyjnej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają możliwości sieci kolejowej. Nowoczesne technologie stosowane przy inwestycjach zapewniają dobrą jakość robót oraz utrzymanie dogodnych warunków podróży i przewozu towarów. Takie rozwiązanie zastosujemy do przebudowy tunelu na trasie Wrocław – Jelenia Góra. Wykonawca wykorzysta specjalną maszynę w technologii robót „tunel w tunelu” – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Prace zaplanowano z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, która pozwoli na maksymalne utrzymywanie przejezdności linii. Wykonawca użyje maszyny typu „TEM” w technologii robót „tunel w tunelu”. Umożliwia ona skucie materiału skalnego poszerzenie tunelu do wymaganych wymiarów oraz „natryskanie” betonu na ściany. Poza tym obudowa maszyny tworzy wolną przestrzeń do bezpiecznego przejazdu pociągów bez zabudowy dodatkowych osłon toru.

Na roboty na tej dolnośląskiej trasie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły blisko 85 mln zł (netto) ze środków budżetowych. Zadanie „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach” zrealizuje konsorcjum PORR S.A. i PORR GmbH & Co. KGaA. Zakończenie prac powinno nastąpić w 2024 roku.

Dodaj komentarz