Analizy Pasażer Przewozy towarowe

UTK podsumował przewozy pasażerskie i towarowe w listopadzie

Przewozy towarowe wciąż odnotowują wzrosty, pasażerskie – spadki. Urząd Transportu Kolejowego podsumował wyniki przewozowe za listopad 2020 r. Na pokład pociągów wsiadło 12,4 mln osób – o 17 mln mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Torami przewieziono zaś 20,6 mln ton ładunków – o 0,7 mln ton więcej niż przed rokiem.

W listopadzie 2020 r. przewieziono 12,4 mln pasażerów, co oznacza spadek o 33% w stosunku do października i o 57,7% w porównaniu z listopadem 2019 r. Wynik pracy przewozowej to 677,9 mln pasażerokilometrów, zaś zrealizowana praca eksploatacyjna nie przekroczyła 13,9 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadki odpowiednio o 31% oraz o 5,4% w stosunku do października oraz 61,6% i 1,1% porównując z listopadem ubiegłego roku.

W listopadzie, podobnie jak w październiku odnotowano spadek liczby podróżnych. Spodziewany spadek łącznej liczby pasażerów w 2020 r. o ponad 100 milionów w stosunku do 2019 r. jest więc właściwie pewny. Mimo zmniejszenia liczby osób korzystających z usług kolei, przewoźnicy nie zmniejszyli  w ostatnim okresie znacznie liczby połączeń zapewniając warunki przewozu pasażerów zgodne z reżimem sanitarnym.

– Zapotrzebowanie na transport pasażerski zmniejszyło się znacząco w wyniku trwającej pandemii. Trudno obecnie przewidzieć długość trwania ograniczeń związanych z pandemią. Trudno też prognozować wyniki przewozowe w kolejnych latach. Na liczbę pasażerów wpływać będzie choćby możliwość upowszechnienia się pracy zdalnej – komentuje wyniki dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. liczba pasażerów wyniosła łącznie 196 mln, praca przewozowa 11,9 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjna 146 mln pociągokilometrów, co w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego oznacza spadek odpowiednio o 36,4%, 41,6% i 6,7%.

Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 59 km i była niższa o 7 km w stosunku do danych za okres do listopada 2019 r.

Czytaj dalej >