Przewozy towarowe Wydarzenia

W Czerniachowsku na Nowym Jedwabnym Szlaku powstał nowy terminal kolejowy

W swoim przemówieniu, Alexei Grom podkreślił znaczenie współpracy z Kolejami Kaliningradzkimi w organizacji transeuroazjatyckich przewozów kontenerowych oraz w dalszym rozwoju wspólnych projektów infrastrukturalnych. Dodatkowo, przewiduje on dalszy wzrost natężenia ruchu kolejowego na trasie tranzytowej między Europą, a Chinami. W 2020 roku, w Kaliningradzie będzie obsługiwanych łącznie około 8% wszystkich przewozów kolejowych między Europą, a Chinami (W 2019 roku było to 3%).

Nowy terminal transportowo-logistyczny “Wschód-Zachód” powstał w 2020 roku, na podstawie umowy pomiędzy rosyjskim Ministerstwem Transportu, RZD i rządem obwodu kaliningradzkiego w sprawie realizacji rosyjskiego projektu federalnego “Centra transportowo-logistyczne”. Hub ma się specjalizować w transporcie importowo-eksportowym i obsłudze kontenerów tranzytowych pomiędzy Europą, a Azją. W perspektywie średnioterminowej ma stać się jednym z najważniejszych węzłów transportowych wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku.