Inwestycje Tramwaje

W Poznaniu ruszy przebudowa ronda Rataje [WIZUALIZACJE]

Dobiega końca remont dworca autobusowego Rataje – wymiana nawierzchni placu manewrowego i postojowego oraz remont peronów. Latem rozpoczną się także roboty na rondzie Rataje i przylegających do niego ulicach.

Wizualizacja uwzględniająca możliwe parametry zabudowy wynikające z zapisów obowiązującego planu miejscowego (źródło: MPU)

Zakres prac prowadzonych na dworcu obejmuje m.in. wymianę nawierzchni na peronach i miejscach zatrzymań pojazdów, dostosowanie peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz instalację infrastruktury do zasilania autobusów elektrycznych i monitoringu.

Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie powiedział:

– Prace na dworcu autobusowym realizowane są zgodnie z harmonogramem. Została już wykonana nawierzchnia betonowa, a w przyszłym tygodniu układana będzie nawierzchnia bitumiczna. remont peronów i wymiana nawierzchni w ich obrębie zakończą się do końca tego miesiąca. Zakładamy, że tego lata rozpocznie się przebudowa samego ronda Rataje. To bardzo ważny węzeł komunikacyjny, dlatego rondo nie zostanie całkowicie zamknięte i prace podzielone będą na etapy tak, by przejazd częściowo był możliwy.