Konferencja Raport z Polski Wydarzenia

WODÓR – paliwo przyszłości?

Polska Izba Kolei, przy wsparciu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, zorganizowała drugą edycję konferencji, która była odpowiedzią na założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, Krajowego Planu Odbudowy oraz prawideł  płynących z idei Europejskiego Zielonego Ładu.

Kluczowe pytanie dotyczyło tego czy wodór rzeczywiście jest paliwem przyszłości. Przyjmując, że wodór uznawany jest za jeden z kluczowych elementów zielonej transformacji – może być wykorzystywany jako surowiec, paliwo lub nośnik i magazyn energii- podczas konferencji omówiono zatem wkład nauki w rozwój projektów wodorowych oraz kwestie zaawansowania prac nad taborem, dystrybucją oraz infrastrukturą. Poddano również analizie kwestie relacji pomiędzy technologią wodorową w szeroko pojętym transporcie publicznym a prawem krajowym i unijnym oraz zdefiniowano potencjał rynku na technologie wodorowe w transporcie kolejowym. Poruszono także zagadnienia dofinansowania i realizacji projektów oraz zdefiniowano kluczowe informacje o wodorze rozumianym jako paliwo alternatywne dla transportu publicznego. Uczestnicy poruszyli także kwestie  dotyczące oczekiwań, dylematów i zagrożeń związanych z zastosowaniem wodoru w transporcie publicznym.

Oficjalna inauguracja

Pierwsza część wydarzenia odbyła się w gościnnych progach Politechniki Poznańskiej. Otwarcia II edycji dokonał Adam Musiał- Dyrektor Generalny Izby Kolei. Natomiast powitania gości dr hab. inż. Agnieszka Misztal – profesor Politechniki Poznańskiej – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  Wojciech Jankowiak oraz  Arkadiusz Kawa Dyrektor ŁukasiewiczPoznański Instytut Technologiczny.