Konferencja Raport z Polski Wydarzenia

WODÓR – paliwo przyszłości?

Polska Izba Kolei, przy wsparciu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, zorganizowała drugą edycję konferencji, która była odpowiedzią na założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, Krajowego Planu Odbudowy oraz prawideł  płynących z idei Europejskiego Zielonego Ładu.

Kluczowe pytanie dotyczyło tego czy wodór rzeczywiście jest paliwem przyszłości. Przyjmując, że wodór uznawany jest za jeden z kluczowych elementów zielonej transformacji – może być wykorzystywany jako surowiec, paliwo lub nośnik i magazyn energii- podczas konferencji omówiono zatem wkład nauki w rozwój projektów wodorowych oraz kwestie zaawansowania prac nad taborem, dystrybucją oraz infrastrukturą. Poddano również analizie kwestie relacji pomiędzy technologią wodorową w szeroko pojętym transporcie publicznym a prawem krajowym i unijnym oraz zdefiniowano potencjał rynku na technologie wodorowe w transporcie kolejowym. Poruszono także zagadnienia dofinansowania i realizacji projektów oraz zdefiniowano kluczowe informacje o wodorze rozumianym jako paliwo alternatywne dla transportu publicznego. Uczestnicy poruszyli także kwestie  dotyczące oczekiwań, dylematów i zagrożeń związanych z zastosowaniem wodoru w transporcie publicznym.

Oficjalna inauguracja

Pierwsza część wydarzenia odbyła się w gościnnych progach Politechniki Poznańskiej. Otwarcia II edycji dokonał Adam Musiał- Dyrektor Generalny Izby Kolei. Natomiast powitania gości dr hab. inż. Agnieszka Misztal – profesor Politechniki Poznańskiej – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  Wojciech Jankowiak oraz  Arkadiusz Kawa Dyrektor ŁukasiewiczPoznański Instytut Technologiczny.

Po krótkim wprowadzeniu, zgodnie ze zwyczajem Izby Kolei,  w poczet firm zrzeszonych w Izbie Kolei przyjęto dwie kolejne firmy:

Pierwsza z tych firm, Impact Clean Power Technology S.A., wiodący dostawca systemów bateryjnych dla transportu w Europie, razem z H. Cegielski – Fabryką Pojazdów Szynowych oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym, podpisali list intencyjny, który rozpoczął współpracę projektową  nad zastosowaniem ogniw wodorowych w pojeździe szynowym.

Bartłomiej Kras, Prezes Zarządu ICPT S.A.:

–  Mamy już ponad 10 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań dla pojazdów wodorowych na całym świecie. Patrzymy na wodór jako nośnik energetyczny przyszłości. Opłacalność wodoru jako paliwa i magazynu wymaga skali, tzn. musi być produkowany przez elektrolizery ze źródeł odnawialnych tak aby gospodarka mogła być przestawiona na korzystanie z wodoru w jak największym zakresie. Przejście z gazu ziemnego na wodór, to proces na 10-15 lat, chyba, że podejmowane w efekcie wojny w Ukrainie zintegrowane działania UE skrócą ten okres. Wspólny projekt zastosowanie ogniwa wodorowego w pojazdach szynowych może znacznie przyspieszyć wzrost tej perspektywicznej branży.

 

Już w ubiegłym roku FPS H. Cegielski i Impact rozpoczęły prace nad polskim pociągiem wodorowym opartym o nową platformę „PLUS”. A baterie Impactu UVES Energy GEN 2.0 spełniają wymogi  producenta pociągu i przy łącznej pojemności 800kWh z powodzeniem zapewnią 100 km zasięgu tylko na energii elektrycznej.

Dodaj komentarz