global Przewozy towarowe Wydarzenia

Aspiracje Polski na Nowym Jedwabnym Szlaku. Ogromne wpływy są na wyciągnięcie ręki

Nowy Jedwabny Szlak, czyli polityczno-gospodarcza inicjatywa mająca na celu pogłębienie wymiany handlowej Chin i Europy, służy przede wszystkim interesom Pekinu. Nie znaczy to jednak, że pozostali uczestnicy inicjatywy na tym nie zyskują. Wartość dodana, generowana przez przewozy z Chin do Unii Europejskiej, jest dla Polski bardzo wysoka, ale nasza gospodarka może zyskać dużo więcej.

Z punktu widzenia wartości dodanej, najwyższa wartość kryje się w operacjach hubowych – dekonsolidacji towarów, finalnej dystrybucji, magazynowaniu, konfekcjonowania. Dane operacje mają największy wpływ na budżet państwa. W przypadku Polski, która ma strategiczne znaczenie dla inicjatywy, wpływy te mogłyby być na poziomie państw, które obsługują połączenia jako huby logistyczne.

– Rola Polski na Nowym Jedwabnym Szlaku jest kluczowa. W Chinach mamy co najmniej kilkanaście punktów nadawczych, z których wszystkie towary trafiają do Małaszewicz i przebiegają przez Polskę. Niestety, dla większości połączeń hubem końcowym są terminale niemieckie – wskazuje Andrzej Banucha, zastępca dyrektora Biura Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Marketingu PKP Cargo.