Aktualności Inwestycje

Tunel dla bezpieczeństwa podróżnych

Przejście podziemne ma zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić dostęp do peronów pieszym i rowerzystom na stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. Ponadto obiekt połączy dwie strony miasta. To wspólna inwestycja PKP PLK S.A., które podpisały umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót.

Tunel dla bezpieczeństwa podróżnych
Fot. Mateusz Kozłowski

W stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce powstanie wygodne i bezpieczne przejście podziemne łączące dwie strony miasta od ul. Towarowej do ul. Transportowej. Z tej stacji pasażerowie udają się w podróż do Sławkowa, Olkusza czy Tunelu na linii do Kielc oraz do Sosnowca czy Katowic. Przejście podziemne będzie zadaszone i wyposażone w pochylnie ułatwiające podróżowanie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. W przejściu i dojściach będą ścieżki naprowadzające ze specjalną wypukłą fakturą dla osób niewidomych i słabo widzących. Na poręczach zostaną umieszczone informacje w języku Braille’a. W przejściu będzie wyznaczona specjalna ścieżka dla rowerzystów. Zamontowane kamery monitoringu zwiększą poziom bezpieczeństwa. Przejście będzie wyposażone w system informacji pasażerskiej (m.in. nagłośnienie, oświetlenie, czytelne tablice z opisem wyjść, kierunków jazdy pociągów).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą Nowak-Mosty sp. z o.o. na realizację zadania „Zaprojektowanie oraz budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo – rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce w km 69,004 na linii kolejowej nr 62 TunelSosnowiec Główny” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Wartość inwestycji to 9,6 mln zł. Zadanie jest realizowane we współpracy PLK i Urzędu Gminy Dąbrowa Górnicza. Prace powinny zakończyć się w IV kw. 2023 r.

PLK zapewniają większe bezpieczeństwo w Dąbrowie Górniczej. Wybudowały bezpieczne przejście pod torami w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Poziom bezpieczeństwa zwiększa się też w stacji Dąbrowa Górnicza i na przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg, gdzie z myślą o podróżnych budowane są przejścia podziemne i wiadukty kolejowe.

Dąbrowa Górnicza zyska wiadukt i bezpieczne przejście pod torami

Dodaj komentarz