Inwestycje

Georadary wspomagają prowadzenie inwestycji na liniach kolejowych

Fot. PKP PLK

Georadary – nowoczesne urządzenia szybko i precyzyjnie ocenią teren kolejowych inwestycji nawet na głębokości 20 m. Pierwsze badania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonały na Dolnym Śląsku. Wkrótce urządzenia bez wstrzymywania ruchu pociągów zbadają grunt następnych kolejowych tras.

Urządzenia dostarczają informacje istotne dla realizowanych prac na liniach kolejowych. Uzyskane dane ułatwiają i usprawniają proces inwestycyjny, a także wspomagają stały monitoring podtorza, zwiększając bezpieczeństwo w ruchu kolejowym.

Georadary wyposażone są w specjalne anteny wykorzystujące fale elektromagnetyczne. Mogą badać do 15 km linii dziennie. Pierwsze badania georadarem PLK wykonały w marcu na budowie nowego przystanku Wałbrzych Centrum. Urządzenia dostarczą także danych dotyczących wybranych odcinków tras ZabrzeKatowiceKraków oraz linii WrocławŚwidnica. Pracę georadarów zobaczymy w filmie.

– Precyzyjne pomiary za pomocą georadarów to jedna z najlepszych metod szczegółowej oceny toru, podtorza i warstw gruntu na linii kolejowej – informuje Magdalena Janus z Zespołu Prasowego PKP PLK. – Badania zwiększają jakość realizowanych inwestycji oraz pozytywnie wpływają na tempo prac. Jeszcze przed rozpoczęciem robót dostarczają kompleksowych informacji o stanie podłoża. Pozwala to wskazać tzw. słabe miejsca, tzn. spękania i rozluźnione grunty i lepiej zaplanować szczegółowy zakres prac. Dzięki temu można uniknąć, niespodziewanych sytuacji i dodatkowych zamknięć linii podczas robót. Podróżni na etapie prac nie będą zaskakiwani zmianami w kursowaniu pociągów.

Urządzenie wykorzystane zostało po raz pierwszy przy budowie nowego przystanku Wałbrzych Centrum, na linii Wrocław – Jelenia Góra. Georadar pomógł sprawdzić, czy wydobywanie węgla – prowadzone przez wałbrzyskie kopalnie, nie spowodowało spękań i pustych przestrzeni w gruncie pod kolejową trasą.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dysponują obecnie 4 takimi urządzeniami. Wyniki pomiarów są przetwarzane za pomocą specjalnego oprogramowania. Pokazuje ono geologom pełny obraz gruntu w formie 3D. Wartość urządzeń wraz ze sprzętem pomocniczym to ponad 1,8 mln zł.

Podczas realizacji inwestycji georadary pozwalają ocenić wykonanie robót, np. grubość podsypki tłuczniowej. Urządzenia umożliwiają też szybkie sprawdzenie jakości wykonanych prac na torach, mostach i wiaduktach. Na co dzień wspomagają stały monitoring podtorza, a to pozwala utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Geolodzy z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przy ocenie kolejowych tras wykorzystują również inny sprzęt. Prowadzone są badania z wykorzystaniem laboratoriów mobilnych, które sprawdzają w terenie jakość materiałów budowlanych stosowanych na inwestycjach. Zastosowanie specjalistycznych wiertnic pozwala sprawdzać warunki gruntowo-wodne na terenach przyszłych inwestycji.

Dodaj komentarz